Kontakt

Lars Lundahl
Teknisk förvaltare
070 609 25 89
lars.lundahl@akademiskahus.se

Johan Svahn
Fastighetsförvaltare
076 780 29 59
johan.svahn@akademiskahus.se

Götasalen

Kortfakta

Adress: Södra Trängallén 2C

Anl. nr: R0024002

Byggnaderna är q-märkta i gällande detaljplan.