Campus Kungliga Musikhögskolan

Byggnader märkta med denna symbol har en husguide.

Byggnad Adress
Biblioteket Valhallavägen 105
Flygeln Valhallavägen 97A
Kungliga Musikhögskolan Valhallavägen 105
Ridhuset Valhallavägen 99
Röda villan Valhallavägen 101