För mer information

Björn Blomquist
Fastighetsförvaltare
072 577 76 51
bjorn.blomquist@akademiskahus.se
Charlotte Ljungberg
Fastighetsförvaltare
072 211 41 28
charlotte.ljungberg@akademiskahus.se
Elisabet Linder
Fastighetsförvaltare
070 685 75 79
elisabet.linder@akademiskahus.se
Johan Ljung
Fastighetschef
070 643 76 55
johan.ljung@akademiskahus.se
Styrbjörn Rudfelt
Fastighetsförvaltare
073 026 19 26
styrbjorn.rudfelt@akademiskahus.se
Henrik Åström
Fastighetsförvaltare
070 275 00 49
henrik.astrom@akademiskahus.se
Pia Alanko
Fastighetsförvaltare
073 074 26 88
pia.alanko@akademiskahus.se

Campus Solna, Karolinska Institutet

AHS Förvaltningskontor Berzelius väg 8
Astrid Fagraeuslaboratoriet Tomtebodavägen 2
Aula Medica KI
Berzelius väg 35 Berzelius väg 35
Berzeliuslaboratoriet Huvudentré Berzelius väg 3. Kvällsentré till KIB Berzelius väg 7. Entré till Vinterträdgården Berzelius väg 9 och Retzius väg 20
Biomedicum Solnavägen 9, 171 65 Solna (FO Karolinska, Campus Solna)
Falcon Berzeliusväg 2a-g
Folkhälsomyndigheten (FoHM) Nobels väg 18
Gamla P-huset Tomtebodavägen 7-9
Gammelgården Nobels väg 2
Gatukök Granitsväg 2C
Gråbo Tomtebodavägen 3c
Hagaskolan Fogdevreten 2 A-D
Hus 75, Hörsal Rockefeller Nobels väg 9, Retzius väg 13a, b
Innomedicum Nanna Svartz väg 2
KI Administration Nobels väg 5
KISP Tomtebodavägen 23a
KISP Alfa Tomtebodavägen
KISP Beta Tomtebodavägen
KISP Delta Tomtebodavägen
KISP Gamma Tomtebodavägen
KM-B Solnavägen 9
Kv Fogden Tomtebodavägen 19a
Nobels väg 16 Nobels väg 16
Omgivningsfysiologi Berzelius väg 13
P-hus Skruven Tomtebodavägen 3 D
Portvaktsstugan Tomtebodavägen 9
Restaurang Jöns Jacob Huvudentré Retzius väg 24, Leveransentré Retzius väg 22a
Retziuslaboratoriet Retzius väg 8
Rättsmedicinalverket, SDO, RMV, incf Retzius väg 5 & Nobels väg 15a
Scheelelaboratoriet MBB - Scheeles väg 2, IMM - Nobels väg 13, Samuelssonsalen - Tomtebodavägen 6
Sjukstugan Granits väg 4
Sputnik Granits väg 6
Stallet Granits väg 2a
Säkerhetslaboratorium Nobelsväg 23
Tiondeladan Nobels väg 4
Wallenberglab von Eulers väg 5
Wallenberglab, Hörsal CMB Berzeliusväg 19b
Wargentinhuset, Hörsal Petrén & Atrium Nobels väg 12a,12b
Widerströmska Solna
Virushuset Nobels väg 21
Von Eulers väg 3 von Eulers väg 3
Von Eulers väg 4, Hörsal Strix von Eulers väg 4a, 4b
Återvinningscentral Berzelius väg 14