För mer information

Johan Ljung
Fastighetschef
070 643 76 55
johan.ljung@akademiskahus.se
Björn Blomquist
Fastighetsförvaltare
072 577 76 51
bjorn.blomquist@akademiskahus.se
Elisabet Linder
Fastighetsförvaltare
070 685 75 79
elisabet.linder@akademiskahus.se
Styrbjörn Rudfelt
Fastighetsförvaltare
073 026 19 26
styrbjorn.rudfelt@akademiskahus.se
Layna Sparri
Fastighetsförvaltare
070 558 76 43
layna.sparri@akademiskahus.se
Henrik Åström
Fastighetsförvaltare
070 275 00 49
henrik.astrom@akademiskahus.se

Campus Solna, Karolinska Institutet

Byggnader märkta med denna symbol har en husguide.

Byggnad Adress
AHS Förvaltningskontor Berzelius väg 8
Astrid Fagraeuslaboratoriet Tomtebodavägen 2
Aula Medica KI
Berzelius väg 33 Berzeliusväg 33
Berzelius väg 35 Berzelius väg 35
Berzelius väg 37 Berzelius väg 37
Berzeliuslaboratoriet Huvudentré Berzelius väg 3. Kvällsentré till KIB Berzelius väg 7. Entré till Vinterträdgården Berzelius väg 9 och Retzius väg 20
Biomedicum Solnavägen 9, 171 65 Solna (FO Karolinska, Campus Solna)
Falcon Berzeliusväg 2a-g
Folkhälsomyndigheten (FoHM) Nobels väg 18
Gammelgården Nobels väg 2
Garage Berzelius väg 18
Gatukök Granitsväg 2C
Grå Paviljongen Tomtebodavägen 3c
Gym & simhall Tomtebodavägen 17
Hagaskolan Fogdevreten 2 A-D
IHCAR & Barnmorskeutbildningen Nobels väg 9, Retzius väg 13a, b
KI Administration Nobels väg 5
KISP Tomtebodavägen 23a
KISP Alfa Tomtebodavägen
KISP Beta Tomtebodavägen
KISP Delta Tomtebodavägen
KISP Gamma Tomtebodavägen
KM-A Nobels väg 16
KM-B Solnavägen 9
Kv Fogden Tomtebodavägen 19a
Mottagningsstation
Nanna Svartz väg 2 Nanna Svartz väg 2
Nobel Forum Nobels väg 1, Solnavägen 1
Nobels väg 3 Nobels väg 3
Nya Lärarvillan Tomtebodavägen 13
Omgivningsfysiologi Berzelius väg 13
P-hus Glasskruven Tomtebodavägen 3 D
P-huset Tomtebodavägen 7-9
Portvaktsstugan Tomtebodavägen 9
Rektorsbyggnaden Tomtebodavägen 15
Restaurang Jöns Jacob Huvudentré Retzius väg 24, Leveransentré Retzius väg 22a
Retziuslaboratoriet Retzius väg 8
Rättsmedicinalverket, SDO, RMV, incf Retzius väg 5 & Nobels väg 15a
Scheelelaboratoriet MBB - Scheeles väg 2, IMM - Nobels väg 13, Samuelssonsalen - Tomtebodavägen 6
Sjukstugan Granits väg 4
Skanska, etableringskontor Nobels väg 8
Sophuset Granits väg 4b
Sputnik Granits väg 6
Stallet Granits väg 2a
Säkerhetslaboratorium Nobelsväg 23
Tiondeladan Nobels väg 4
Tomtebodaskolan (62:01) Tomtebodavägen 11 A
Tomtebodaskolan (62:02) Granits väg 8
Transformatorstation Ingen gatuadress
Transformatorstation Ingen gatuadress
Transformatorstation Ingen gatuadress
Wallenberglab von Eulers väg 5
Wallenberglaboratoriet Berzeliusväg 19b
Wargentinhuset, Hörsal Petrén & Atrium Nobels väg 12a,12b
Widerströmska Solna
Virushuset Nobels väg 21
Von Eulers väg 1 von Eulers väg 1
Von Eulers väg 3 von Eulers väg 3
Von Eulers väg 4, Hörsal Strix von Eulers väg 4a, 4b
Von Eulers väg 8 von Eulers väg 8
Återvinningscentral Berzelius väg 14