Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Robert Norlund
Drifttekniker
070 946 76 76
robert.norlund@akademiskahus.se

My Granborg
Fastighetsförvaltare
070 999 75 06
my.granborg@akademiskahus.se

AHS Förvaltningskontor

akademiskahus.JPG

Kortfakta

Adress: Berzelius väg 8

Anl. nr: A0095018

Arkitekt: Ture Ryberg för ombyggnaden Hlls arkitektkontor

Akademiska Hus förvaltningskontor och Stockholmskontor

Byggnadsguide

Parkering

Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. Parkeringsplats avsedd för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns vid huvudentrén Berzelius väg 8. Se gärna campuskarta för Campus Solna

Cykelparkering finns på flera platser runtomkring byggnaderna. 

Service på Campus

På campus finner du ett stort utbud av service, studieplatser, restauranger och caféer. Campusområdet erbjuder gott om utemiljöer, mötesplatser och idrottsaktiviteter. 

För en fullständig lista över service på campus besök www.ki.se

Kommunikationer

Adress: Campus Solna, Berzelius väg 8, 171 65 Solna. 

Tunnelbana, pendeltåg och bussförbindelser finns på promenadavstånd. Campus Solna kan nås med bil och parkering erbjuds på området och hanteras av Q-park AB. Cykelparkering och luftstationer finns på området. 

Mer information finner du på www.sl.se

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering

Parkeringsplats avsedd för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i anslutning till entrén. Se gärna campuskarta för Campus Solna.

Entré och hiss

Huvudentrén är inte tillgänglighetsanpassad. Entré Berzelius väg 6 är däremot belägen i markplan. Alla verksamhetsplan nås sedan via hiss. 

RWC

Toalett anpassade för rörelsehindrade finns på varje verksamhetsplan och är utrustad med lokalt trygghetslarm. Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med personen som behöver hjälp. Larm återställs i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen. 

Brandskydd

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK 

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i fara.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
  • Släck branden om det är möjligt

 

Utrymningslarm vid brand

I korridorer, allmänna och tekniska utrymmen finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Larm indikeras med ringklockor eller sirener kompletterat med blixtljus i korridorer. I publika utrymmen så som entréutrymmet och hörsalar hörs ett talande meddelande. Vid konstaterad brand ring 112 då utrymningslarmet inte är direkt vidarekopplat till Räddningstjänsten. 

Du kan själv utlösa larmet manuellt med hjälp av tryckknappar i utrymningsvägar. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 

 

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt ”branddörrstängare”. Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område. 

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras eller ställas upp med kilar eller dylikt! 

 

Utrymningsvägar/samlingsplats

Från varje arbetsplats kan man nå minst två utrymningsvägar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott. 

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen som är den stora gräsmattan utanför restaurang Jöns Jacob. Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort. 

Avfall

Viss källsortering sker lokalt på varje våningsplan. I byggnadens avfallsrum sorteras avfall i olika fraktioner. Akademiska Hus ansvarar för bortforsling av hushållsavfall och hyresgästen för övriga avfallsfraktioner. 

Vid mottagande av gods ansvarar hyresgästen själv för bortforsling av lastpallar och emballage.

Övrigt avfall

Avfall så som radioaktivt-, kemiskt- och biologiskt avfall hanteras enligt specialbestämmelser.

Belysning

Belysningen manövreras huvudsakligen via tidsstyrning i trapphus och rörelsevakter i kontorsdelar. Belysning i mötesrum, trapphus m.m. är tidsstyrd. Belysningen i kontoren styrs via närvarodetektorer. Belysning i större mötesrum kan ljusregleras. Belysningen tänds och släcks med närvarosensorer. 

Ventilation

Allmänt

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter antal personer och den utrustning som planeras för rummen. 

Kontor och konferensrum

I kontor och konferensrum går normaltemperaturen vanligen att påverka via en regulator på vägg. Normalt bör ”autoläge” vara inställt. Då anpassas fläkthastigheten efter person- och värmebelastningen, utöver ett kontinuerligt grundflöde.