Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Per Johansson
Fastighetsförvaltare;Fasticon
072 211 52 38
per.johansson5@akademiskahus.se

Aula Medica

Aulamedica.jpg

Kortfakta

Adress: KI

Anl. nr: A0095080

Byggår: 2013

Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

Färdigställt i oktober 2013 och utsett till Årets Bygge 2014 är Aula Medica med sin triangulära form och fasad bestående av 6 000 glasrutor en imponerande fastighet på Campus Solna som annars i stort består av tegelbyggnader. Med sin placering längs med Solnavägen, vänd mot Karolinska Universitetssjukhuset, är den väl synlig för alla som passerar, och fasadens lutning på som mest 33 grader och överhänget på 23 meter ut över Solnavägen får den verkligen att stå ut.Aula Medica innehåller en hörsal (Erling Perssonsalen, döpt efter H&M-grundaren Erling Persson) med 1000 sittplatser, kontor för omkring 100 personer och 100 konferensplatser. Dessutom finns två restauranger och ett café där forskare, affärsmän och studenter blandas. Här har det anordnas Nobelföreläsningar, vetenskapliga symposier, akademiska ceremonier och konferenser som bidrar till att samla människor från hela världen.

Byggnadsguide

Parkering

Personal och besökare med bil hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom campus Solna. Parkeringsplatser avsedda för fordon med tillstånd för rörelsehindrade finns vid Nobels väg, i nära anslutning till huvudentrén. Se gärna campuskarta för Campus Solna

Byggnaden har ett cykelrum på plan 1. Cykelställ finns utmed Nobels väg. 

Service på campus

På campus finner du ett stort utbud av service, studieplatser, restauranger och caféer. Campusområdet erbjuder gott om utemiljöer, mötesplatser och idrottsaktiviteter.

För en fullständig lista över service på campus besök www.ki.se.

Kommunikationer

Adress: Campus Solna, Nobels väg 6, Stockholm

Tunnelbana, pendeltåg och bussförbindelser finns på promenadavstånd. Campus Solna nås med bil och parkering erbjuds på området och hanteras av Q-park AB. Cykelparkering och luftstationer finns på området.

Mer information finner du på www.sl.se.

Avfall

Viss källsortering finns på varje våningsplan. Avfallsrummet på plan 1 har olika fraktioner för sortering av avfall.

Hyresgästen ansvarar själv för bortforsling av grovsopor, lastpallar och emballage. 

Belysning och el

Allmänna ytor

I trapphus styrs belysningen automatiskt via akustikdetektorer som reagerar på ljud. I korridorer styrs belysningen automatiskt via tidkanal. Efter inställd tid kan belysningen tändas manuellt via tryckknapp och i vissa ytor via närvarodetektor. I WC och förråd tänds och släcks belysningen automatiskt via närvarodetektorer. 

Kontor

I kontor styrs belysningen automatiskt via närvarodetektorer. I vissa större rum tänds och släcks belysningen manuellt via tryckknapp innanför dörr. 

Konferens- och mötesrum

I konferens- och mötesrum finns en tryckknappspanel som handhas av hyresgästen. Den används för att ställa in olika belysningsscenarier. 

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker
  • Varna andra som kan vara i fara
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112
  • Släck branden om det är möjligt

 

Automatiskt brandlarm

Utrymningslarm vid brand utlöses via rökdetektorer placerade i utrymningsvägar, teknikutrymmen och i utrymmen där många personer samlas. Utlöst larm, dvs. signal till utrymning ges via rött blixtljus, i kontorsdelen ljuder även en ringklocka och i publika delar ett talande utrymningslarm på svenska och engelska. 

Utlöst brandlarm är direkt vidarekopplat till SOS Alarm. Brand som inte kan släckas med brandredskap ska larmas via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga dörrar.

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område. 

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras och ställas upp med kilar eller dylikt!

Utrymningsvägar/Samlingsplats

Från varje arbetsplats kan man nå minst två utrymningsvägar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen som är utanför Gammelgården. Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren. Ingen får lämna återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.

Tillgänglighet

Bilparkering

Parkeringsplatser avsedda för fordon med tillstånd för rörelsehindrade finns vid Nobels väg, i nära anslutning till huvudentrén. Se gärna Campuskarta.

Entréer och hissar

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och alla verksamhetsplan kan nås via hiss.

Taktila gångstråk

Invändiga taktila gångstråk för personer med nedsatt syn finns från entré Solnavägen mot restaurang, hiss och trappa till plan 2 samt från entré från Nobels väg plan 2 till reception, hissar och trappa till plan 1. 

RWC och vilrum

Toaletter anpassade för funktionshindrade finns på varje våningsplan. I vilrum och på RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta ”nödsignal”.  Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp. Larm återställs inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen. 

Tillfälliga utrymningsplatser vid brand

Byggnaden har tillfälliga utrymningsplatser dit rullstolsburna kan bege sig för att få hjälp med evakuering vid brand. Dessa utrymmen är placerade i trapphusen från plan 3 och uppåt samt i sluss från aularummet. 

På plan 1 och 2 leder utrymningsvägarna ut i det fria. 

Utrymningsstolar

Trappgående utrymningsstolar förvaras i anslutning till tillfälliga utrymningsplatser. 

Ventilation

Allmänt

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. För att ge värme och motverka kallras finns radiatorer placerade utmed fasadväggar. 

Kontor

Lufttillförseln i kontor sker automatiskt med ett kontinuerligt flöde. 

Mötesrum

I mötesrum kan ventilationen forceras manuellt via en tryckknapp på vägg. Denna funktion är möjlig under ordinarie kontorstid. 

Konferensrum

I konferensrum och dess foajé går normaltemperaturen att påverka via en rumsregulator innanför dörr. 

Förlängd drifttid

Efter ordinarie kontorstid dvs. kvällstid och helger är ventilationen i byggnaden avstängd för att spara energi. Ventilationen kan startas manuellt igen via en tryckknapp i korridor och kopieringsrum. Ventilationen fortsätter då under inställd tid. 

Miljöbyggnad

Aula Medica uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC). 

 

Att vara hyresgäst i en certifierad byggnad innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vad som gäller. 

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din förvaltare på Akademiska Hus.