Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Robert Lilja
Drifttekniker
070 209 21 52
robert.lilja@akademiskahus.se

Charlotte Ljungberg
Förvaltare
072 211 41 28
charlotte.ljungberg@akademiskahus.se

Berzeliuslaboratoriet

berzeliuslaboratorie

Kortfakta

Adress: Huvudentré Berzelius väg 3. Kvällsentré till KIB Berzelius väg 7. Entré till Vinterträdgården Berzelius väg 9 och Retzius väg 20

Anl. nr: A0095022

Byggår: 1972

Arkitekt: O.Hidemark, G.Månsson, L.Olsson

Berzeliuslaboratoriet (BZ), ritat av Hidemark & Månsson Arkitektkontor, stod klart som en modern laboratoriebyggnad 1971. Skala och karaktär skiljer sig väsentligt från övrig bebyggelse på KI Campus Solna. Förändrade villkor för lab har gjort att BZ har blivit otidsenligt för sitt ursprungliga ändamål.Berzeliuslaboratoriet genomgick en omfattande ombyggnad under 2002-2003. Byggnaden fick en ny användning som "studentcentrum" med studentinformation, forskning och undervisning. En central del av BZ är biblioteket KIB som är en naturlig mötesplats för studenter och anställda från hela Campus Solna. I hörsalarna hålls bl.a. Nobelföreläsningar under december månad varje år.Grundinstallationer i form av ventilation, elförsörjning m.m. organiserades i system som medgav en mångsidig användning av huset.