Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Fredrik Jonsson
Teknisk förvaltare
072 703 76 56
fredrik.jonsson@akademiskahus.se

Charlotte Ljungberg
Förvaltare
072 211 41 28
charlotte.ljungberg@akademiskahus.se

Abdiaziz Ahmed
Drifttekniker
073 079 74 73
abdiaziz.ahmed@akademiskahus.se

Biomedicum

_C7A0314-HDR-Pano.jp

Kortfakta

Adress: Solnavägen 9, 171 65 Solna (FO Karolinska, Campus Solna)

Anl. nr: A0095081

Byggår: 2018

Arkitekt: C.F. Møller

Med Karolinska Institutets nya arbetsplats Biomedicum vänder man ut och in på campusbegreppet "hus i park" till "park i hus" och får en byggnad som är identitetsskapande för vetenskaplig forskningsmiljö i världsklass.KI campus Solna är känt för sitt gröna parkområde med utspridda röda tegelbyggnader. ”Park i hus” har alltid varit ett viktigt begrepp i gestaltningen av Biomedicum. Med sin gröna färg blir Biomedicum även en del av parken, och med ett stort glastak, grönskade väggar och ljusgård med trä fortsätter även campusområdet in i byggnaden. Labbkvarteren är i direktkontakt med ljusgårdens parklandskap.

Med sina 65 000 kvadratmeter fördelade på 11 våningar är Biomedicum en byggnad som består av fyra sektioner. Varje huskropp är vinklad utåt för att dela upp de långa glasfasaderna och skapa en skuggverkan, identitet och variation för byggnaden.

De ca 1500 glaspartiernas snedställning/vinklar är ett sätt att skapa identitet och variation. Deras storlek speglar den rationella takt som travémåtten för laboratorierna ger. Glaset beter sig olika beroende på väder och väderstreck, ibland speglande ibland helt transparant.

Entréplanet i ljusgården är en öppen miljö för alla med sina publika funktioner som café, utställning, hörsal och konferensrum.Mellan Biomedicums labbkvarter bildas öppna rum som sträcker sig från ljusgård till fasad genom alla våningar. Dessa kallas ”Slitsar”. Här ges utblickar till omgivningarna och genom håltagningar i bjälklagen skapas visuell kontakt mellan våningsplanen. Slitsarna är mötesplatser och här ligger kvarterens entréer, kaffestationer och informella loungezoner. Vertikalt förbinds slitsarna med en växtvägg.

Material och kulörer är valda med hänsyn till att Biomedicum är ett hus som ska finnas i många år framöver. Tidlöst och modernt på samma gång. Träet skapar en varm och ombonad miljö. Likaså räckets champagnekulör. Terrazzon, golvet på entréplanet med inslag av röda och gröna stenar knyter an till tegelbyggnaderna och parken på campus Solna. I de fyra trapphusen har glasväggen en praktisk funktion eftersom den belyser hela trapprummet och sätter med det varma ljuset genom de munblåsta planglasen även stor prägel på hela ljusgården.På plan 10 ligger flertalet större interna konferensrum, fakultetsklubben samt två lunchrum som även har tillgång till terrassen utomhus med den fantastiska utsikten. På plan 4 finns också ett lunchrum.

Biomedicum är utformad med målet att skapa en flexibel, tillgänglig och funktionell arbetsmiljö med många naturliga mötesplatser för utbyte av idéer och erfarenheter samt främja samarbeten mellan de

ca 1600 människor som kommer att jobba här. Den fysiska arbetsmiljön i laboratorierna karaktäriseras av transparens genom huset, att man ser kollegor från andra institutioner.Lotte Søborg, C.F. Møller