Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Per Johansson
Fastighetsförvaltare;Fasticon
072 211 52 38
per.johansson5@akademiskahus.se

KI Administration

kiadministration.jpg

Kortfakta

Adress: Nobels väg 5

Anl. nr: A0095008

Arkitekt: Ture Ryberg för total om- och tillbyggnad Ahlsén a

År 1937 vann arkitekt Ture Rudberg tävlingen om nybyggnader för Karolinska Institutet. Varje institution fick sin egen byggnad som disponerades som två sidoförskjutna huskroppar med en fritt formad vidstående hörsal. Byggnaden har en tydlig karaktär av 1940-tal, utförd av rött tegel och med sadeltak.Byggnaden för kemiska institutionen uppfördes 1950 efter tävlingsförslagets principer. När institutionen 1997 flyttade till nya lokaler i Scheelelaboratorier byggdes huset om till kontor för Karolinska Institutets administration. Huset har genomgått en total ombyggnad samt tillbyggnad av en takvåning. I högdelen finns en ljusgård med lanternin. Den sedan tidigare delvis igenbyggda ljusgården har återställts och byggts på en våning och utgör en stor, central rumsvolym med flödande ljus.

Byggnadsguide

Kommunikationer

Adress: Campus Solna, Nobels väg 5, Stockholm

Tunnelbana, pendeltåg och bussförbindelser finns på promenadavstånd. Campus Solna nås med bil och parkering erbjuds på området och hanteras av Q-park AB. Cykelparkering och luftstationer finns på området.

Mer information finner du på www.sl.se.

Parkering

Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. Parkeringsplats avsedd för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns vid huvudentrén Nobels väg 5. Se gärna campuskarta för Campus Solna

Cykelparkering finns på flera platser runtomkring byggnaderna. 

Service på campus

På campus finner du ett stort utbud av service, studieplatser, restauranger och caféer. Campusområdet erbjuder gott om utemiljöer, mötesplatser och idrottsaktiviteter.

För en fullständig lista över service på campus besök www.ki.se.

 

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering

Parkeringsplats avsedd för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns vid huvudentrén Nobels väg 5. Se gärna campuskarta för Campus Solna

Entréer och hissar

Huvudentrén är försedd med ramp och automatisk dörröppnare. Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol via hissar i anslutning till trapphallarna. Vid lunchrummet Banting kan en trapphiss användas.

RWC

Toalett anpassad för funktionsnedsatta finns på våningsplan 2, 3 och 4 i anslutning till trapphall i husdel A. I vilrum på plan 2 och på RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta ”nödsignal”. Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp, då larmet inte är vidarekopplat. Larm återställs inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen. 

Avfall

I avfallsrum på plan 2 vid Von Eulers väg 2 källsorteras avfall i följande fraktioner:

- Papper och tidningar
- Kartong och wellpapp
- Metall
- El-avfall
- Hårdplast
- Mjukplast/krymp- och sträckfilm
- Ofärgat glas
- Färgat glas
- Hushållsavfall
- Brännbart avfall
- Batterier
- Ljuskällor
- Toner

Gällande grovsopor och beställning av container kontaktas avfallsentreprenören.

Belysning och el

Allmänna ytor

Belysning i allmänna utrymmen så som trapphus och korridorer styrs automatiskt via tidkanal. Utöver inställd tid tänds belysningen manuellt via tryckknappar och släcks igen efter inställd tid. Dygnet runt lyser några armaturer per plan i huset, s.k. ledbelysning.

Kontor

Belysning i kontorsrum tänds och släcks via tryckknappar innanför dörr.
 

Grupp- och seminarierum samt lunchrum

I grupp- och seminarierum samt lunchrum kan belysningen ljusregleras via pilförsedda strömställare. 

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker
  • Varna andra som kan vara i fara
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112
  • Släck branden om det är möjligt

 

Utrymningslarm vid brand

I korridorer, allmänna och tekniska utrymmen finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Larm indikeras med ringklocka och blixtljus i hela huset. Försök att begränsa brandhärden genom att stänga dörrar.

Vid konstaterad brand ring 112 då utrymningslarmet inte är direkt vidarekopplat till Räddningstjänsten. 

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område. 

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt!

Utrymningsvägar/Samlingsplats

Se utrymningsplaner i korridorer. 

Från varje arbetsplats kan man nå minst två utrymningsvägar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen utanför Nobel Forum. Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt namn och grupptillhörighet eller motsvarande. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.

Ventilation

Allmänt

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter antal personer och den utrustning som planeras för rummen. För uppvärmning av lokalerna finns radiatorer med möjlighet till manuell manövrering.

Kontor och konferensrum

I kontor och konferensrum går normaltemperaturen vanligen att påverka via en regulator på vägg. Normalt bör ”autoläge” vara inställt. Då anpassas fläkthastigheten efter person- och värmebelastningen, utöver ett kontinuerligt grundflöde.