Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Robert Lilja
Drifttekniker
070 209 21 52
robert.lilja@akademiskahus.se

Henrik Åström
Fastighetsförvaltare
070 275 00 49
henrik.astrom@akademiskahus.se

KI Administration

kiadministration.jpg

Kortfakta

Adress: Nobels väg 5

Anl. nr: A0095008

Arkitekt: Ture Ryberg för total om- och tillbyggnad Ahlsén a

År 1937 vann arkitekt Ture Rudberg tävlingen om nybyggnader för Karolinska Institutet. Varje institution fick sin egen byggnad som disponerades som två sidoförskjutna huskroppar med en fritt formad vidstående hörsal. Byggnaden har en tydlig karaktär av 1940-tal, utförd av rött tegel och med sadeltak.Byggnaden för kemiska institutionen uppfördes 1950 efter tävlingsförslagets principer. När institutionen 1997 flyttade till nya lokaler i Scheelelaboratorier byggdes huset om till kontor för Karolinska Institutets administration. Huset har genomgått en total ombyggnad samt tillbyggnad av en takvåning. I högdelen finns en ljusgård med lanternin. Den sedan tidigare delvis igenbyggda ljusgården har återställts och byggts på en våning och utgör en stor, central rumsvolym med flödande ljus.