Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Henrik Åström
Fastighetsförvaltare
070 275 00 49
henrik.astrom@akademiskahus.se

Abdiaziz Ahmed
Drifttekniker
073 079 74 73
abdiaziz.ahmed@akademiskahus.se

KISP

KISP_1_400.jpg

Kortfakta

Adress: Tomtebodavägen 23a

Anl. nr: A0095060

KISP består av fyra huskroppar; Alfa, Beta, Gamma och Delta. Byggnadsguide finns för respektive byggnad och även felanmälan ska göras på respektive byggnad.KISP Alfa - A0095071

KISP Beta - A0095072

KISP Gamma - A0095073

KISP Delta - A0095074KISP har utformats för att inrymma effektiva lokaler för företag som arbetar med biomedicinsk forskning. Byggnaderna ska även kunna inrymma en verksamhet med forskning och utbildning likvärdig den som finns på övriga campus.Forskningslokalerna har utformats inom ramen för ett långt drivet systemtänkande som medger snabba verksamhetsanpassningar utan större störningar på omkringliggande lokaler. Flera forskningsföretag ska kunna verka på samma våningsplan, vilket ställer speciella krav på bl.a. tillgänglighet, säkerhet, utrymning och ljudkrav.Huskropparna blir arkitektoniskt uttrycksfulla och markerar sitt läge i den mest trafikerade infarten till campusområdet och Tomteboda, samtidigt som de utgör en naturlig del av Campus Solna.

FelanmälanDenna byggnad går ej att felanmäla