Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Peter Brask
Fastighetsförvaltare
072 211 05 58
peter.brask@akademiskahus.se

Kv Fogden

fasad.jpg

Kortfakta

Adress: Tomtebodavägen 19a

Anl. nr: A0062014

Arkitekt: Joel Lundeqvist, för total ombyggnad HLLS Arkitekt

Byggnadsguide

Kommunikationer

Adress: Campus Solna, Tomtebodavägen 19a, Stockholm

Tunnelbana, pendeltåg och bussförbindelser finns på promenadavstånd. Campus Solna nås med bil och parkering erbjuds på området och hanteras av Q-park AB. Cykelparkering och luftstationer finns på området.

Mer information finner du på www.sl.se.

Parkering

Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. Parkeringsplats avsedd för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns vid huvudentrén Tomtebodavägen 19a. Se gärna campuskarta för Campus Solna

Cykelparkering finns på flera platser runtomkring byggnaderna. 

Service på campus

På campus finner du ett stort utbud av service, studieplatser, restauranger och caféer. Campusområdet erbjuder gott om utemiljöer, mötesplatser och idrottsaktiviteter.

För en fullständig lista över service på campus besök www.ki.se.

Tillgänglighetsinformation

Entré

Huvudentrén vid Tomtebodavägen 19a är tillgänglighetsanpassad och försedd med invändig trapphiss pga. nivåskillnad.

Hiss

Alla verksamhetsplan kan nås med hiss.

RWC

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns i byggnaden och är utrustade med trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal". Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp, då larmet inte vidarekopplas. Larm återställs inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen. 

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker
  • Varna andra som kan vara i fara
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112
  • Släck branden om det är möjligt

Utrymningslarm vid brand

I korridorer, allmänna och tekniska utrymmen finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Larm indikeras med ringklocka i hela huset. Begränsa brandhärden genom att stänga dörrar. 

Vid konstaterad brand ring 112 då utrymningslarmet inte är direkt vidarekopplat till Räddningstjänsten. 

Du kan själv utlösa larmet manuellt med hjälp av tryckknappar i utrymningsvägar. 

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område. 

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt!

Utrymningsvägar/Samlingsplats

Se utrymningsplaner i korridorer. 

Från varje arbetsplats kan man nå minst två utrymningsvägar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen som är vid parkeringsplatsen bakom Fogdevreten. Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt namn och grupptillhörighet eller motsvarande. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.

Avfall

Viss källsortering sker lokalt på varje våningsplan. I byggnadens avfallsrum sorteras avfall i olika fraktioner. Akademiska Hus ansvarar för bortforsling av hushållsavfall och hyresgästen för övriga avfallsfraktioner. 

Vid mottagande av gods ansvarar hyresgästen själv för bortforsling av lastpallar och emballage.

Övrigt avfall

Avfall så som radioaktivt-, kemiskt- och biologiskt avfall hanteras enligt specialbestämmelser.

Ventilation

Allmänt

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. 

Konferensrum

I konferensrum kan ventilationen forceras manuellt via en tryckknapp i korridor. Luftflödet ökar då under inställd tid.

Förlängd drifttid

Efter ordinarie kontorstid är ventilationen avstängd för att spara energi.
Vid behov kan ventilationen startas via en tryckknapp i korridor. Ventilationen fortsätter då under inställd tid.

Belysning och el

Allmänt

I allmänna utrymmen så som korridorer och trapphus är belysningen tidsstyrd. Utöver inställd tid tänds belysningen manuellt via tryckknappar och släcks automatiskt. 

 

FelanmälanDenna byggnad går ej att felanmäla