Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Meliina Lara Matikainen
Fastighetsförvaltare
073 072 06 54
meliina.laramatikainen@akademiskahus.se

Nobels väg 16

MTC_1a_sida.jpg

Kortfakta

Adress: Nobels väg 16

Anl. nr: A0095045

Byggår: 1993

Arkitekt: Myrenbergs arkitektkontor

Byggnaden uppfördes 1993 och består av fyra huskroppar A, B, C och D som sammanlänkas via trapphall A och omfattar totalt 6 plan.

Byggnadsguide

AWL - A Working Lab

Hyresgäster som tecknat serivceavtal med AWL - A Working Lab, en del av Akademiska Hus, kontaktar Site Manager för frågor gällande serivce i byggnaden. 

Ventilation

Allmänt

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter antal personer och den utrustning som planeras för rummen. För uppvärmning av lokalerna finns radiatorer med möjlighet till manuell manövrering.

Kontor och konferensrum

I kontor och konferensrum går normaltemperaturen vanligen att påverka via en regulator på vägg. Normalt bör ”autoläge” vara inställt. Då anpassas fläkthastigheten efter person- och värmebelastningen, utöver ett kontinuerligt grundflöde. 

Laboratorier 

Ventilationen i lab är behovsstyrd. Det innebär att luftomsättningen, utöver ett kontinuerligt grundflöde, ändras vid lucköppning under arbete vid ventilerade arbetsplatser.

Skyddsventilation

Arbete med farliga och/eller flyktiga kemikalier skall göras vid de ventilerade arbetsplatserna. Skyddsventilerade enheter finns bl.a. i form av dragskåp, dragbänkar samt ventilerade skåp. Kemikalier skall förvaras i ventilerade skåp. 

För att ventilationen skall ge önskad effekt är det väsentligt att följa anvisningarna vid respektive arbetsplats. För att ge full skyddseffekt skall fönster i närheten av arbetsplatsen hållas stängda då drag stör luftströmningen. 

Solskydd

Vissa fasader av byggnaden har vertikala markiser för att uppnå bra rumsklimat och förhindra bländning. Markiserna styrs automatiskt av sol och vind och går inte att påverka manuellt. 

 

Tillgänglighet

Bilparkering

Parkeringsplats avsedd för fordon med tillstånd för rörelsehindrade finns i anslutning till entrén. Se gärna campuskarta för Campus Solna.

Entré och hiss

Huvudentrén Nobelsväg 16 är belägen i markplan och försedd med automatisk dörröppnare. Alla verksamhetsplan kan nås via hiss. 

RWC

Toalett anpassade för rörelsehindrade finns på varje verksamhetsplan och är utrustad med lokalt trygghetslarm. Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med personen som behöver hjälp. Larm återställs i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen. 

Brandskydd

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK 

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i fara.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
  • Släck branden om det är möjligt

 

Utrymningslarm vid brand

I korridorer, allmänna och tekniska utrymmen finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Larm indikeras med ringklockor eller sirener kompletterat med blixtljus i korridorer. I publika utrymmen så som entréutrymmet och hörsalar hörs ett talande meddelande. Vid konstaterad brand ring 112 då utrymningslarmet inte är direkt vidarekopplat till Räddningstjänsten. 

Du kan själv utlösa larmet manuellt med hjälp av tryckknappar i utrymningsvägar. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 

 

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt ”branddörrstängare”. Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område. 

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras eller ställas upp med kilar eller dylikt! 

 

Utrymningsvägar/samlingsplats

Från varje arbetsplats kan man nå minst två utrymningsvägar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott. 

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen som är utanför Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18b. Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort. 

Belysning och el

I trapphus och korridorer är belysningen tidsstyrd. Utöver inställd tid tänds belysningen manuellt via tryckknappar och i vissa fall närvarodetektorer. I skrivrum och konferensrum tänds och släcks belysningen manuellt via tryckknapp innanför dörr. 

Laboratorier

I lab tänds och släcks belysning manuellt via tryckknapp innanför dörr. Önskas släckning av enstaka takarmaturer kan dragströmbrytare på armaturerna användas. Observera att takarmaturen manuellt måste tändas igen när belysning åter önskas. 

Entréer och tillträde

Besöksadress: Nobels väg 16

Varumottagning, lastkaj: Tomtebodavägen 12c

Godsmottagning

Leveranser, t.ex. pallar med kontorsmateriel, ska ske via lastkajen för vidare transport i hiss till respektive hyresgäst.

Avfall

Viss källsortering sker lokalt på varje våningsplan. I byggnadens avfallsrum sorteras avfall i olika fraktioner. Akademiska Hus ansvarar för bortforsling av hushållsavfall och hyresgästen för övriga avfallsfraktioner. 

Vid mottagande av gods ansvarar hyresgästen själv för bortforsling av lastpallar och emballage.

Övrigt avfall

Avfall så som radioaktivt-, kemiskt- och biologiskt avfall hanteras enligt specialbestämmelser.

Kommunikationer

Adress: Campus Solna, Nobels väg 16, 171 65 Solna. 

Tunnelbana, pendeltåg och bussförbindelser finns på promenadavstånd. Campus Solna nås med bil och parkering erbjuds på området och hanteras av Aimo Park AB. Cykelparkering och luftstationer finns på området. 

Mer information finner du på www.sl.se

Service på Campus

På campus finner du ett stort utbud av service, studieplatser, restauranger och caféer. Campusområdet erbjuder gott om utemiljöer, mötesplatser och idrottsaktiviteter. 

För en fullständig lista över service på campus besök www.ki.se

Parkering

Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. Parkeringsplats avsedd för fordom med tillstånd för rörelsehindrade finns vid huvudentrén Nobels väg 16. Se gärna campuskarta för Campus Solna

Cykelparkering finns på flera platser runtomkring byggnaderna.