Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Martin Holmgren
Drifttekniker
072 206 34 74
martin.holmgren@akademiskahus.se

My Granborg
Fastighetsförvaltare
070 999 75 06
my.granborg@akademiskahus.se

INVENTUMLABORATORIET

retzius_ahswebb250.j

Kortfakta

Adress: Retzius väg 8

Anl. nr: A0095055

Byggår: 2001

Arkitekt: Bjurström & Brodin arkitektkontor

Retzius laboratoriet är en laboratorie- och kontorsbyggnad som uppfördes 2001. Laboratoriet och vägen är uppkallade efter Anders Retzius som var anatom och antropolog samt professor vid Karolinska Institutet. Byggnaden är ritad av arkitekt Bertil Brodin, Bjurström & Brodin Arkitekter AB. Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med kommersiella bolag inom Life Science som hyresgäster.År 2020 till och med 2023 pågår en stor ombyggnation av hela bygganden.Byggnadsguiden nedan med förenklad information om byggnaden är framtagen under 2021. Är det något du vill fråga om gällande byggnaden, är du välkommen att kontakta Akademiska Hus drifttekniker eller förvaltare, se informationstavla i byggnadens entré samt kontaktpersoner längst ner på denna sida.Akademiska Hus förvaltningskontor finns på Berzelius väg 8.

Byggnadsguide

Service på Campus

På campus finner du ett stort utbud av service, studieplatser, restauranger och caféer. Campusområdet erbjuder gott om utemiljöer, mötesplatser och idrottsaktiviteter. 

Ni hittar vidare information om restaurangutbudet på nedan länkar:

Food trucks -  www.sthlmstreetlunch. com 

Restaurang Jöns Jacob - www.jonsjacob.gastrogate.com

Restaurang Nanna Svartz -  Restauranger Aula Medica (ki.se)

 

För en fullständig lista över service på campus besök www.ki.se

Parkering

Bilparkering

Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. Parkeringsplats avsedd för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns vid huvudentrén Retzius väg 8. 

 

Se gärna campuskarta för Campus Solna.

 

Cykelparkering

I huset på plan ett finns ett cykelrum som kan användas för husets hyresgäster. Entré sker från trapphus T4 i början av Retzius väg och genom hissen i samma trapphus.

Utomhus finns cykelparkering runtomkring byggnaderna.

Kommunikationer

Adress: Campus Solna, Retzius väg 8, 171 65 Solna. 

Tunnelbana, pendeltåg och bussförbindelser finns på promenadavstånd. Campus Solna nås med bil och parkering erbjuds på området och hanteras av Aimo Park. Cykelparkering och luftstationer finns på området. 

Mer information finner du på www.sl.se

Postadresser och leveranser

Byggnaden består av tre huvudentréer samt lastkaj /avfallsrum med följande adresser: 

 

Entré Trapphus T1Scheeles väg 1
Entré Trapphus T2Scheeles väg 3
Entré Trapphus T3Retzius väg 8
Leveransadress Lastkaj T4Retzius väg 2
Avfallsrum KällsorteringRetzius väg 2 (i anslutning till lastkaj)

 

Ytterdörren vid entréerna kommer att vara öppna under kontorstid mellan klockan 07 och 17. Inre entrédörrar hålls låsta. Porttelefoner finns installerade vid varje entré.

Varje hyresgäst ansvarar själv för adressändring. Postboxar finns i varje entré.

Mindre leveranser hanteras via trapphusentréerna där porttelefon finns installerad. Större leveranser hänvisas till lastkajen med adress Retzius väg 2 där porttelefon också finns installerad. 

Avfall

Liselotts Lööf  är vår avfallsentreprenör och sköter avfallshanteringen på Campus Solna.

I byggnadens avfallsrum sorteras avfall i olika fraktioner.  Källsorteringsfraktioner som ingår är följande:

 • Hårda plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Färgade glasförpackningar
 • Batterier
 • Kartonger och Wellpapp (balpress finns placerad i avfallsrummet)
   

Kontorspapper, tidningar och tidskrifter sorteras lokalt i huset i vita avfallskärl.  När kärlen är fulla förs de ner av hyresgästen till avfallsrummet för tömning av avfallsentreprenören på tisdagar. 
 

Vid mottagande av gods ansvarar hyresgästen själv för bortforsling av lastpallar och emballage.

Övrigt avfall-Miljöfarligt avfall

Avfall så som radioaktivt-, kemiskt- och biologiskt avfall hanteras av hyresgästen enligt specialbestämmelser. Avfallsrum för miljöfarligt avfall tillhandahålls i trapphus T1, T2 samt T3 på plan 1.

Tillfällig lösning

Under byggtiden används  avfallsrummet för miljöfarligt avfall på plan 1 för samtliga fraktioner då avfallsrummet vid lastkajen inte är tillgängligt.

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering

Parkeringsplats avsedd för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i anslutning till entrén. Se gärna campuskarta för Campus Solna.

Entré och hiss

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och alla verksamhetsplan kan nås via hiss. 

RWC

Toalett anpassade för rörelsehindrade finns på varje verksamhetsplan och är utrustad med lokalt trygghetslarm. Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med personen som behöver hjälp. Larm återställs i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen. 

Omklädningsrum

I huset finns omklädningsrum på plan 1 med skåp som får nyttjas över dagen av husets hyresgäster.  

Frysboxrum och förråd

På plan 1 finns frysboxrum som hyresgäster kan nyttja mot särskild debitering. 

 

Förråd finns att hyra i olika delar av byggnaden.

 

Kontakta förvaltare för mer information.

Internet/WIFI

Fiber är framdraget till anslutningspunkt i byggnaden och hyresgästen ansvarar sedan själv för framdragning från anslutningspunkt till lokalen och väljer sedan själv leverantör. Felanmälan angående internet görs till hyresgästens valda internetleverantör. 

Miljö och energi

Miljöbyggnad

Projektet har i projekteringsskedet och i produktion arbetat för att möjligheten att certifiera byggnaden enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad, nivå Silver skall kunna genomföras.

Solavskärmning

Som ett led i att optimera byggnadens klimatsystem och komfort, kommer under hösten 2021 fönster i aktuella fasader att förses med utvändiga markiser. Dessa styrs automatiskt via givare för sol, vind, utetemperatur och nederbörd. Manuell styrning av markiser kommer att vara möjlig via brytare i hyresgästytor. Vid temporär inställning i manuellt läge, återgår systemet till automatiskt styrning enligt inställt tidsintervall i styrsystem.

Hissar

Retziuslaboratoriet har 5 st hissar benämnda L1, L2, L3, L4 och L5. 

EntréHissPlanAntal pers/lastKorgmåttDörröppning
T1-T4L1-L41–616 pers/2000 kg2800 x 15001100 x 2100
B2L51 och 38 pers/830 kg1400 x 1100900 x 2000

Vid ett eventuellt stopp i hiss, hålles den gula nödsignalknappen intryckt i minst 15 sekunder tills en talförbindelse hissjourfirma upprättas via nödtelefonen. 

Utanför larmad hiss ljuder en siren med ett pulserande ljud. 

Hissen har funktionen "prioriterad körning" (dvs den stannar inte på något annat våningsplan än det valda).

Brandskydd

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK 

 • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
 • Varna andra som kan vara i fara.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
 • Släck branden om det är möjligt

 

Utrymningslarm vid brand

I korridorer, allmänna och tekniska utrymmen finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Larm indikeras med ringklockor eller sirener kompletterat med blixtljus i korridorer. I publika utrymmen så som entréutrymmet och hörsalar hörs ett talande meddelande. Vid konstaterad brand ring 112 då utrymningslarmet inte är direkt vidarekopplat till Räddningstjänsten. 

Du kan själv utlösa larmet manuellt med hjälp av tryckknappar i utrymningsvägar. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 

 

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt ”branddörrstängare”. Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område. 

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras eller ställas upp med kilar eller dylikt! 

 

Utrymningsvägar/samlingsplats

Från varje arbetsplats kan man nå minst två utrymningsvägar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott. 

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen som är vid gräsytan utanför huvudentrén Retzius väg 8 och mittemot Rättsmedicins parkeringsplats. Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort. 

Ventilation

Allmänt

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ett behovsanpassat VAV-system installerat. Det innebär att ventilationen anpassar sig automatiskt efter närvaro och värmeavgivande utrustning. Under mycket varma sommardagar tillåts inomhustemperaturen stiga något.

Kontor och konferensrum

I kontor och konferensrum går normaltemperaturen vanligen att påverka via en regulator på vägg. Normalt bör ”autoläge” vara inställt. Då anpassas fläkthastigheten efter person- och värmebelastningen, utöver ett kontinuerligt grundflöde. 

Laboratorier 

Ventilationen i lab är behovsstyrd. Det innebär att luftomsättningen, utöver ett kontinuerligt grundflöde, ändras vid lucköppning under arbete vid ventilerade arbetsplatser.

Skyddsventilation

Arbete med farliga och/eller flyktiga kemikalier skall göras vid de ventilerade arbetsplatserna. Skyddsventilerade enheter finns bl.a. i form av dragskåp, dragbänkar samt ventilerade skåp. Kemikalier skall förvaras i ventilerade skåp. 

För att ventilationen skall ge önskad effekt är det väsentligt att följa anvisningarna vid respektive arbetsplats. För att ge full skyddseffekt skall fönster i närheten av arbetsplatsen hållas stängda då drag stör luftströmningen. 

Vädringsmöjlighet 

För att bibehålla optimal funktion och styrning för installerat klimatsystem, har fönstervreden tagits bort och ersatts med täcklock. Vid akut behov av utvädring kan löst fönstervred användas. Balkongdörrar på plan 2 och 3 går att öppna som vanligt, men bör hållas stängda av ovannämnd anledning. 

 

Belysning och el

Allmänt

Allmänbelysning i gemensamma utrymmen är utförd med närvarostyrd LED belysning för lång hållbarhet och låg energiförbrukning. 

 

I gemensamma lokalytor samt utrymmen ansvarar Akademiska Hus för drift och underhåll av allmänbelysningen.

 

I förhyrda lokalytor ansvarar hyresgästen själv för drift och underhåll av allmänbelysning samt miljöbelysning.

Laboratorier

I lab tänds och släcks belysning manuellt via tryckknapp innanför dörr. Önskas släckning av enstaka takarmaturer kan dragströmbrytare på armaturerna användas. Observera att takarmaturen manuellt måste tändas igen när belysning åter önskas.