Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Robert Lilja
Drifttekniker
070 209 21 52
robert.lilja@akademiskahus.se

Per Johansson
Fastighetsförvaltare;Fasticon
072 211 52 38
per.johansson5@akademiskahus.se

Tiondeladan

Kortfakta

Adress: Nobels väg 4

Anl. nr: A0095016

Arkitekt: Bruno Ambrosiani, för ombyggnad Ahlgren-Olsson-Sil

Arkitekt: 1973 Ombyggnad & Modernisering Ahlgren-Olsson-SilowBruno Ambrosiani blev ensam arrendator 1881, kan dock ha köpt denna loge kring 1880, av pastorn i Spånga Församling. Den omnämndes i Spånga sockenprotokoll år 1873. Brunos tobaksodling krävde stor arbetsstyrka, och han behövde en drängstuga. På tobaksplantagen arbetade kvinnor, barn, arbetslösa ”eller annan onyttig arbetskraft”. Tiondeladans lokalarean är 104 kvm och hyrs av Karolinska Institutet för representation och tillfälliga kontor.Spånga sockenprotokollÅr 1873 den 5 juli

Loge med två golf. Enligt hvad af instrumentet öfver ekonomisk besigtning, förättad den 17 augusti 1871 å bostället, inhemtades, hade logen för flera år tillbaka blifvit såsom obehöflig till pastor försåld mot villkor bland annat att församlingen befriades från underhålls och reparationsskyldighet. Med anledning deraf påfordrades nu icke någon besiktning av logen.Logen kanske stod på stolpar halvannan meter över mark och hade övre och nedre syllram. Logen timrades upp 1881 på nya hörnstenar och med ny syll. Huset inreddes, fick fönster och dörrar samt panelkläddes. Norrgaveln fick stickbågiga vindsfönster, likadana som Sasses vindsfönster på manbyggnadens ( Gammelgården ) västgavel. Kanske uppfördes också tillbygget när huset timrades. Den tidigaste dokumentationen från utbygget som finns, är Folke Hovings bilder från 10-talet. 1972 utfördes en ombyggnad och upprustning med igensättningar, vissa fasad-förändringar mm. Ompanelning av Tiondeladan utfördes 1974. Huset fick kopplade fönster.Vid sidan av ena gaveln finns en mycket vacker kastanj som numera måste få stöd att fortsätta att prägla gårdens och tomtens vackra miljö. Gårdens axiala trädgård löpte fram till vägen i söder, som motsvarar Karolinska Institutets huvudentré från söder idag. Från Ki´s entré tar det mjuka campuslandskapet vid, åt norr står det höga träden, och Tiondelada och Gammelgård, som hus i sluttningen. Gräsmattorna är vårdade och fylld av Bellis och örter, och en försommar-dag vid lunchtid mitt i veckan, sitter institutets tjänstemän i gräset och äter lunch.1947 förklarades Tiondeladans exteriörer som byggnadsminnesmärke, jämte angivet område kring byggnaden. 1994 föreligger förslag till skyddsföreskrifter med ett utökat skydd gällande byggnadens inre interiör.Tiondeladan är liksom Gammelgården väl bevarad kulturskatt, vackert beläget och många kommer att ha stor glädje av den lugna oas som Stenbrottet representerar inom vårt förövrigt moderna campus.