Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Susanne Engvall
Fastighetsförvaltare
072 205 31 75
susanne.engvall@akademiskahus.se

Virushuset

Kortfakta

Adress: Nobels väg 21

Anl. nr: A0095062

Arkitekt: ETV Arkitekter,Tillbyggnad Xotén arkitekter

Byggnadsguide

Parkering

För bilburen personal och besökare finns avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. Vid bl.a. infarterna till Campus finns parkeringsautomater som medger kortbetalning. 

Parkeringsplatser avsedda för fordon med tillstånd för rörelsehindrade finns i anslutning till byggnaden . Se gärna campuskarta för Campus Solna

Service på campus

På campus finner du ett stort utbud av service, studieplatser, restauranger och caféer. Campusområdet erbjuder gott om utemiljöer, mötesplatser och idrottsaktiviteter.

För en fullständig lista över service på campus besök www.ki.se.

Kommunikationer

Adress: Campus Solna, Nobels väg 21, Stockholm

Tunnelbana, pendeltåg och bussförbindelser finns på promenadavstånd. Campus Solna nås med bil och parkering erbjuds på området och hanteras av Q-park AB. Cykelparkering och luftstationer finns på området.

Mer information finner du på www.sl.se.

Avfall

I rum 135 på källarplanet sorteras avfall i följande fraktioner:

  • Färgat och ofärgat glas
  • Hårdplast
  • Metall
  • Batterier i batteribox
  • Kartong och wellpapp

Kontorspapper, tidningar och tidskrifter insamlas i returpapperskärl lokalt på varje plan. Övrigt avfall så som radioaktivt-, kemiskt- och biologiskt avfall hanteras enligt specialbestämmelser. 

Belysning och el

Allmänna ytor

I trapphuset tänds och släcks belysningen via akustiska detektorer. I korridorer tänds och släcks belysningen via närvarodetektorer. 

Laboratorier och kontor

I laboratorier och kontor tänds och släcks belysning med tryckknapp innanför dörren. Här finns även närvarodetektorer som släcker belysningen efter inställd tid då ingen rört sig i rummet. För skrivarplatser på plan 3 och plan 4 gäller dock manuell tändning och släckning via tryckknapp.

Konferensrum

Belysning i konferensrum kan ljusregleras. Tänd och släck med en kort knapptryckning och ljusreglera med en lång knapptryckning. 

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i fara
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112
  • Släck branden om det är möjligt

Automatiskt brandlarm

Utrymningslarm vid brand utlöses automatiskt via rökdetektorer placerade i korridorer, trapphus och driftutrymmen. Utlöst brandlarm, d.v.s. signal till utrymning, ges via ringklocka och rött blixtljus i hela huset. 

Larmet går direkt till SOS Alarm och Akademiska Hus. Brand som inte kan släckas med brandredskap ska larmas via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga dörrar. För att manuellt utlösa brandlarmet finns tryckknappar i anslutning till utrymningsvägarna.

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt ”branddörrstängare”. Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område. 

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras eller ställas upp med kilar eller dylikt! 

Utrymningsvägar/Samlingsplats

Se utrymningsplaner i korridorer.

Från varje arbetsplats kan man nå minst två utrymningsvägar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott. 

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen som är utanför Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18b. Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort. 

Ventilation

Kontor och mötesrum

Kontorsrummen är dimensionerade för antalet personer i rummet. Vid ändring av antalet personer i kontorsrum måste ventilationssystemet injusteras på nytt. I sammanträdesrum styrs ventilationen av en rumstermostat som automatiskt anpassar luftomsättningen efter personbelastningen. 

Förlängd drifttid

Efter ordinarie kontorstid dvs. kvällstid och helger är ventilationen i kontorsdelen avstängd för att spara energi. Ventilationen kan startas manuellt igen via en tryckknapp på loftgången på alla plan. Ventilationen fortsätter då under inställd tid. 

I labdelen är ventilationen alltid på.

Frysboxrum

I frysboxrum plan 1 kan kylfläkten stängas av tillfälligt med en tryckknapp intill dörren. Fläktarna i rummet stängs då av i ca 10 minuter och startar därefter igen. 

Skyddsventilation

Arbete med farliga och/eller flyktiga kemikalier ska göras vid de ventilerade arbetsplatserna. Skyddsventilerade enheter finns bl.a. i form av dragskåp, draglådor och ventilerade skåp. För att ventilationen ska ge önskad effekt är det väsentligt att följa anvisningarna vid respektive arbetsplats. 

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering

Parkeringsplats avsedd för fordon med tillståd för rörelsehindrade finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskarta för Campus Solna. 

Entré och hiss

Intill entrésnurran finns en dörr som personer med behov kan få behörighet att använda. Alla verksamhetsplan går att nå via hiss. 

RWC

Toalett anpassade för rörelsehindrade finns på varje verksamhetsplan och är utrustad med lokalt trygghetslarm. Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med personen som behöver hjälp. Larm återställs i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen. 

Utrymning

För rullstolsburna finns speciella utrymningsskyltar som hänvisar till lämpliga utrymningsvägar. Alla med funktionsnedsättning som kan medföra problem vid utrymning ska vara utrustade med en bärbar telefon för att kunna meddela reception/väktare var de befinner sig i en utrymningssituation. 

Hörselskadade ska vara utrustade med mobiltelefon för att kunna ta emot utrymningslarm via sms. Ta kontakt med AHS husansvarig för att få tillgång till denna funktion.