Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Peter Brask
Fastighetsförvaltare
072 211 05 58
peter.brask@akademiskahus.se

Wargentinhuset, Hörsal Petrén & Atrium

1a_bild_500.jpg

Kortfakta

Adress: Nobels väg 12a,12b

Anl. nr: A0095002

Arkitekt: Ture Ryberg för till- och ombyggnad Ahlsén arktite

Wargentinhuset är uppdelat i sju husdelar benämnda 1-3 och 5-8. På plan 2 finns kontor och mötesrum. Plan 3 och 4 inrymmer kontor, mötesrum, konferensrum samt pentry- och pausrum. På plan 4 finns även kontorslandskap och tyst rum. Plan 5 är fläktrumsvåning.

Byggnadsguide

Kommunikationer

Adress: Campus Solna, Nobels väg 12a, 12b, Stockholm

Tunnelbana, pendeltåg och bussförbindelser finns på promenadavstånd.Campus Solna nås med bil och parkering erbjuds på området och hanteras av Q-park AB. Cykelparkering och luftstationer finns på området.

Mer information finner du på www.sl.se.

Parkering

Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. Parkeringsplats avsedd för fordom med tillstånd för rörelsehindrade finns vid huvudentrén Nobels väg 12a. Se gärna campuskarta för Campus Solna

Cykelparkering finns på flera platser runtomkring byggnaderna. 

Service på campus

På campus finner du ett stort utbud av service, studieplatser, restauranger och caféer. Campusområdet erbjuder gott om utemiljöer, mötesplatser och idrottsaktiviteter.

För en fullständig lista över service på campus besök www.ki.se.

Avfall

Vid miljöstationer på varje verksamhetsplan källsorteras avfall i olika fraktioner innan vidare transport till avfallsrum husdel 1 plan 1.

I avfallsrummet på Nobels väg 12d sorteras avfall i följande fraktioner:

- Papper och tidningar
- Kartong och wellpapp
- Metall
- El-avfall
- Hårdplast
- Mjukplast/krymp- och sträckfilm
- Ofärgat glas
- Färgat glas
- Hushållsavfall
- Brännbart avfall
- Batterier
- Ljuskällor
- Toner

Övrigt avfall

Avfall så som radioaktivt-, kemiskt- och biologiskt avfall hanteras enligt specialbestämmelser.

Gällande grovsopor och beställning av container kontaktas avfallsentreprenören direkt.

Belysning och el

Allmänna ytor

I trapphus styrs belysningen automatiskt via tidur och är tänd under ordinarie kontorstid. Övrig tid erhålls full belysning via akustiska detektorer som registrerar stegljud och dörröppningar.

I allmänna utrymmen så som korridorer och pausutrymmen är belysningen tidsstyrd och tänd under ordinarie kontorstid. Utöver inställd tid tänds och släcks belysningen via närvarodetektorer.

Kontor, lab och konferensrum

Belysning i kontor och konferensrum tänds och släcks automatiskt via närvarodetektorer. I lab tänds styrs belysningen manuellt via tryckknapp innanför dörr.

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering 

Parkeringsplats avsedd för fordon med tillstånd för rörelsehindrade finns i anslutning till entrén.  Se gärna campuskarta för Campus Solna. 

Entré och hissar 

Huvudentrén vid Nobels väg 12a är tillgänglighetsanpassad och samtliga verksamhetsplan kan nås med hissar i hus 1. För tillgänglighet vid nivåskillnaden på plan 1 finns en plattformshiss.

Hörsalar 

I hörsalarna finns hörslinga och plats avsedd för rullstolsburna. 

RWC 

Toalett anpassade för rörelsehindrade finns på varje verksamhetsplan och är utrustad med lokalt trygghetslarm. Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med personen som behöver hjälp. Larm återställs i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen. 

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i fara
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112
  • Släck branden om det är möjligt

Utrymningslarm vid brand

I korridorer, allmänna och tekniska utrymmen finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Larm indikeras med ringklocka och/eller blixtljus i hela huset. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar.

Vid konstaterad brand ring 112 då utrymningslarmet inte är direkt vidarekopplat till Räddningstjänsten. 

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt ”branddörrstängare”. Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område. 

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras eller ställas upp med kilar eller dylikt! 

Utrymningsvägar/Samlingsplats

Se utrymningsvägar i korridorer.

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två trapphus. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott. 

Om brandlarmet utlöses ska all personal stänga dörrarna efter sig, lämna byggnaden och samlas vid återsamlingsplatsen vid skulpturen ”Enkla former” vid Akademiska Stråket, korsningen Nogels väg-Nanna Svartz väg. Personalen anmäler sig där till utrymningsansvarig . Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort. 

Ventilation

Allmänt

För huset är ett webbövervakat bussystem installerat som övervakar husets system för värme och ventilation.För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. 

Kontor och lab

Temperaturen i kontor och lab styrs automatiskt via det webbaserade bussystemet.

Konferensrum

I konferensrum styrs ventilationen automatiskt, dvs. att luftomsättningen anpassas automatiskt efter person- och värmebelastningen utöver ett kontinuerligt grundflöde. 

Förlängd drifttid

I mötesrum finns möjlighet att forcera ventilationen via tryckknapp. Luftflödet fortsätter då under inställd tid. 

Drifttid ventilation

Ventilationen i lab i husdel 1 är behovsstyrd. Utöver ett kontinuerligt grundflöde ändras luftomsättningen vid lucköppningar under arbete vid ventilerade arbetsplatser. Ventilationen i övriga husdelar är avstängd nattetid. Önskas förlängd drifttid kan tryckknappar placerade i korridor användas. Ventilationen fortsätter då under inställd tid.