Kontakt

Carlos Jara
Drifttekniker
070 579 02 81
carlos.jara@akademiskahus.se

Nils Axelsson
Fastighetsförvaltare
072 209 74 74
nils.axelsson@akademiskahus.se

Geovetenskapens hus

geovetenskap.JPG

Kortfakta

Adress: Svante Arrhenius väg 6A, 6B, 6C, 8, 12, 14

Anl. nr: A0133025

Byggår: 1997

Arkitekt: Nyréns arkitektkontor AB

Geovetenskapens hus är ritat av Nyréns arkitektkontor i Stockholm med Snorre Lindquist som ansvarig arkitekt. Planutredningar och programskisser är utformade av Anders Pyk och Dag Cavallius. För deras arbete med Geovetenskapens hus tilldelades de tre arkitekterna Betongelementföreningens arkitekturpris 1998.Huset invigdes 1997 och består totalt av fem huskroppar och tre lameller (innehållande arbetsrum och laboratorielokaler), samt två solfjädersformade volymer (med hörsalar, mindre lärosalar och uppehållsrum).Idag sitter här Institutionen för naturgeografi, Institutionen för geologiska vetenskaper, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi och Kulturgeografiska institutionen.

Campuskarta

För övergripande information om campusområdet se campuskartan.

Entréer och tillträde

Allmänt

Entrédörrarna låses automatiskt efter kontorstid. Därefter gäller passerkort med tillhörande kod för att kunna komma in. Passerkorten lämnas ut av Stockholms universitet.

Information till funktionsnedsatta

Bilparkering

Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se campuskartan.

Entré

Huvudentréerna  i markplan är försedda med automatiska dörröppnare. Se campuskartan.

Hiss

Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol.

WC

Det finns toalett anpassad för funktionsnedsatta i huset.

Avfallshantering

Stockholms universitets Lokalservice samt Godsmottagning tillhandahåller anvisningar gällande avfallshantering.

Akademiska Hus ombesörjer tömning av kärl/soprum vad det gäller hushållsavfall.