För mer information

Johan Ljung
Fastighetschef
070 643 76 55
johan.ljung@akademiskahus.se
Martin Andersson
Drifttekniker
070 585 76 62
martin.andersson@akademiskahus.se
Mikael Wiman
Drifttekniker
070 629 13 70
mikael.wiman@akademiskahus.se

Campus Flemingsberg

Byggnad Anl.nr
Alfred Nobels Allé 8 (ANA 8) A0198001
Alfred Nobels Allé 10 A0198003
Alfred Nobels Allé 12 A0198004
Alfred Nobels Allé 14 A0198005
Alfred Nobels Allé 23 A0199001