Kontakt

Jonas k Andersson
Fastighetsförvaltare
090-17 62 03
jonas.k.andersson@akademiskahus.se

Universum

Kortfakta

Adress: Universums gränd 8-10

Anl. nr: J0008008

Byggår: 1970

Arkitekt: Lennart Lundström

Universum invigdes 1969 som en kombination av kårhus, matsalar och danspalats och var länge en av Umeås mest frekvent besökta dansställe. 2004 gjordes dock en stor renovering av byggnaden där lokaler anpassades och uppgraderades mycket efter studenternas önskemål. Istället skapades mer plats för butikslikaler, studieplatser och fikaställen.


Utifrån sett är de uppglasade fasaderna och en ny huvudentré den mest uppenbara förändringen, men ett stort jobb har också gjort invändigt. När ombyggnaden gjordes var det studenternas behov som var i centrum, vilket ledde till att man skapade fler studieplatser som är tillgängliga dygnet runt – någonting som stödjer tanken på ett levande campus som är igång 24-timmar om dygnet.

Husguide Universum

Husansvarig

Jag som är husansvarig för Universum heter Thomas Sandström.
Det är jag som har ansvaret för husets dagliga tillsyn och skötsel. Är det något du undrar över eller behöver hjälp med är du välkommen att kontakta mig.

Felanmälan

Är något fel i ditt hus? Gör isåfall en Felanmälan till Akademiska Hus,
enklast via internet.

Lämna gärna även eventuellt rumsnummer vid felanmälan.
Rumsnumret finns ofta på dörrpost, se exempel:

Vid akuta fel utanför ordinarie arbetstid (07.30-16.30) kan du ringa journummer 070-510 10 02.

Låsning

Byggnaden är försedd med ett elektroniskt centralt låssystem. Under tider då byggnaden är låst, krävs passerkort med tillhörande kod för tillträde.

Vid utgång genom låsta dörrar, tryck på knapp med nyckelsymbol intill dörren.

Avfallshantering

I husets soprum/miljörum finns separata kärl för källsortering.
Akademiska Hus ansvarar för att soprum töms.

Brand

I byggnaden finns brandlarm installerat (talande utrymningslarm). Vid larm kopplas detta direkt till räddningstjänsten.

Om brandlarmet går, utrym huset enligt uppsatta skyltar och utrymningsplaner. Branddörrar uppställda med magneter stängs automatiskt vid larm för att förhindra brand- och rökspridning.

Kom ihåg!

- Rädda
- Larma
- Varna
- Släck


Brandsektionerade dörrar i korridorer och mot utrymningsvägar som ej är uppställda med magneter kopplade till brandlarmet, skall alltid hållas stängda för att förhindra att eventuell brand och rök sprids.

Brandfarlig utrustning

Installation av brandfarlig utrustning eller uppställning av gasflaskor med brandfarlig gas, får endast ske efter kontakt med Akademiska Hus, som i sin tur har anmälningsplikt till brandförsvaret.

Som brukare ansvarar du för att eventuella gasflaskor skyltas och att nödvändig brandsläckningsutrustning anskaffas.

Person- och hisslarm

Möjlighet till att skicka nödsignal finns i hissar och handikapptoaletter. När tryckknappen hålls in i mer än 15 sekunder ljuder en signal utanför dörren och larm går till Akademiska Hus. Utanför ordinarie arbetstid går larm till väktare eller annan jourpersonal.

Larm från hiss återställes av driftpersonal.

Bevakning

Tänk på att alltid, om så är möjligt, låsa rum som är tomma.
Förvara inte heller stöldbegärliga saker löst framme.

Tänk på stöldrisken!


Huset har ett så kallat vattenburet värmesystem för värmeelement vid ytterväggarna. Om det är kallt i rummet, kontrollera att ventilen vid sidan av, eller under elementet är öppen innan ni felanmäler.

Önskad temperatur ställs in med hjälp av termostat placerad på elementet eller om så finns via rumsgivare placerad på vägg.

Aktuellt på campus

Just nu finns inga aktuella händelser för valt campus.

Vill du att vi skickar notifieringar om händelser kan du skapa en prenumeration
Läs mer om Cookies