För mer information

Josef Mård
Fastighetsförvaltare
072 220 94 63
josef.mard@akademiskahus.se
Lennart Ahl
Driftingenjör
070 626 85 15
lennart.ahl@akademiskahus.se

Blåsenhusområdet

Välkommen till Blåsenhusområdet! Här har vi tillsammans med våra hyresgäster skapat de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt campus.


Längs Artillerigatan finns idag 235 studentbostäder. De har vi bidragit till genom att sälja mark till Uppsalahem som idag äger och förvaltar bostäderna.