Kontakt

Bertil Skogehall
Driftingenjör
070 606 18 11
bertil.skogehall@akademiskahus.se

Helene Sedvall
Fastighetsförvaltare
070 389 32 14
helene.sedvall@akademiskahus.se

Ekonomikum

Kortfakta

Adress: Kyrkogårdsgatan 10

Anl. nr: C0064020

Byggår: 1975

Arkitekt: Peter Celsing

Humanistiskt-samhällsvetenskapligt centrum, ritat av arkitekten Peter Celsing (1920-74). Hit flyttade den språkvetenskapliga grenen av humaniora tillsammans med delar av den samhällsvetenskapliga fakulteten nyåret 1974. Det var dessa två fakulteter som gav byggnaden sitt dåtida namn.

Sommaren 1998 flyttar den språkvetenskapliga grenen av Humaniora till ombyggda lokaler i kvarteret Kemikum. Byggnadens namn ändrades då till Ekonomikum


En omfattande ombyggnad och renovering sätts omedelbart igång under ledning av arkitekten Mats Edblom, Ahlgren-Edblom Arkitekter AB. Framför allt skapades ett större centralt beläget bibliotek.

Samtidigt ökar man ljusinsläppen i korridorerna, husets färgsättning ändrades och ett nytt klimatsystem installerades.

Innergården fördjupades genom att taket till plan tre togs bort och över det nu tre våningar höga rummet uppfördes ett glasat kupoltak. Här har nu Ekonomikums bibliotek sina lokaler.

Från byggnaden sänder Studentradion sina program.