Kontakt

Bertil Skogehall
Driftingenjör
070 606 18 11
bertil.skogehall@akademiskahus.se

Helene Sedvall
Fastighetsförvaltare
070 389 32 14
helene.sedvall@akademiskahus.se

Ekonomikum

Bild_läsesalar.jpg

Kortfakta

Adress: Kyrkogårdsgatan 10

Anl. nr: C0064020

Byggår: 1975

Arkitekt: Peter Celsing

På nedre våningen finns läseplatser som invigdes år 2019 där studenter kan läsa i skenet av en gasbrasa. I taket finns en spektakulära ljusinstallationerna i form av en astronomiskt korrekta stjärnhimmel. Tillgång till pentry med gott om mikrovågsugnar finns i anslutning till läseplatserna.I centrum av huset finns ett stort biblioteket.Från byggnaden sänder Studentradion sina program.

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering 

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i nära anslutning till huvudentrén.

Entréer och hissar 

Framför huvudentrén är underlaget hårdgjort och lutningen anpassad för rörelsehindrade. Automatiska dörröppnare finns i stora entrén. Hiss finns i byggnaden. Samtliga våningsplan kan nås med rullstol. Det finns trappor i byggnaden. Godkända ledstänger finns.

RWC 

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan.

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker 

• varna andra som kan vara i fara 

• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112 

• släck branden om det är möjligt

Brand som inte kan släckas med utplacerade handbrandsläckare ska larmas via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids.
Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område.

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt!

Utrymningsvägar / Samlingsplats 

Se utrymningsplaner i korridorer.

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två nödutgångar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen (Se respektive utrymningsplan). Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt namn och grupptillhörighet eller motsvarande. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.