För mer information

Helene Sedvall
Fastighetsförvaltare
070 389 32 14
helene.sedvall@akademiskahus.se

Engelska parken

Engelska Parken Hus 22/Humanistisk teater Thunbergsvägen 3
Engelska parken, Bibliotek, Hus 9 Thunbergsvägen 3 H
Engelska parken, Celsiushallen, Hus 17 Thunbergsvägen 5 A
Engelska parken, Hus 1 Thunbergsvägen 3 A och 3 B
Engelska parken, Hus 11 Thunbergsvägen 7
Engelska parken, Hus 12 Thunbergsvägen 5 B
Engelska parken, Hus 2 Thunbergsvägen 3 E
Engelska parken, Hus 3 Thunbergsvägen 3 H
Engelska parken, Hus 4 Thunbergsvägen 3 D
Engelska parken, Hus 6 Thunbergsvägen 3 P
Engelska Parken, Huvudentré, Hus 39 Thunbergsvägen 3 H
Engelska parken, Ihresalen, Hus 21 Thunbergsvägen 3 H
Engelska parken, Kylcentral Thunbergsvägen 5
Engelska parken, Språkvetenskapligt centrum, Hus 16 Thunbergsvägen 3 L
Engelska parken, Språkvetenskapligt centrum, Hus 7 Thunbergsvägen 3 L
Engelska parken, Svedberglaboratoriet, GWI, Hus 5 Thunbergsvägen 5 A
Engelska parken, Verkstad Thunbergsvägen 5