För mer information

Helene Sedvall
Fastighetsförvaltare
070 389 32 14
helene.sedvall@akademiskahus.se

Engelska parken

Byggnad Anl.nr
Engelska parken, Hus 1 C0059001
Engelska parken, Hus 2 C0059002
Engelska parken, Hus 3 C0059003
Engelska parken, Hus 4 C0059004
Engelska parken, Svedberglaboratoriet, GWI, Hus 5 C0059005
Engelska parken, Hus 6 C0059006
Engelska parken, Språkvetenskapligt centrum, Hus 7 C0059007
Engelska parken, Bibliotek, Hus 9 C0059009
Engelska parken, Hus 11 C0059011
Engelska parken, Hus 12 C0059012
Engelska parken, Kylcentral C0059014
Engelska parken, Verkstad C0059015
Engelska parken, Språkvetenskapligt centrum, Hus 16 C0059016
Engelska parken, Celsiushallen, Hus 17 C0059017
Engelska parken, Ihresalen, Hus 21 C0059021
Engelska Parken Hus 22/Humanistisk teater C0059022
Engelska Parken, Huvudentré, Hus 39 C0059039