Engelska parken, Hus 6

Kortfakta

Adress: Thunbergsvägen 3 P

Anl. nr: C0059006

Byggår: 1908

Arkitekt: Ture Stenberg

Decennierna kring sekelskiftet utgjorde kulmen på ett århundrade som kännetecknades av snabba förändringar av människans tillvaro med en vetenskaplig och industriell revlotion som omdanade världen. Under denna period, ibland kallad den andra vetenskapliga revolutionen, blev fysiken liksom många andra ämnesområden inom naturvetenskapen en produktionsfaktor i samhället.Den fysiska institutionen växte av ovan nämnda skäl starkt kring sekelskiftet. Befintliga lokaler i "Philologen" blev otidsenliga och otillräckliga.Program för den nya byggnaden upprättades av institutionens professor Knut Ångström och ritningar gjordes av arkitekt Ernst Stenhammar. Dessa omarbetades senare av arkitekt Ture Stenberg.I denna byggnad startade Knut Ångström sitt arbete med att utveckla ämnet och ge möjlighet till undervisning för ett starkt ökande antal studenter.Den nya byggnaden blev väl anpassad till den verksamhet som skulle bedrivas med framsynta speciallösningar och kanalisationslösningar som stod sig under lång tid.Efterträdare till Knut Ångström blev Manne Siegbahn och senare dennes son Kai Siegbahn, båda Nobelpristagare i fysik 1982, året efter Kai Siegbahns Nobelpris renoverades den stora hörsalen på bekostnad av Uppsala universitet och benämndes "Siegbahnsalen" som en hyllning till de två nobelpristagarna.Först på 1950- och 1960-talen kompletterades byggnaden med nya laboratoriebyggnader.

Tillgänglighetsinformation

Entréer och hissar 

Framför huvudentrén är underlaget hårdgjort och lutningen anpassad för rörelsehindrade. Automatiska dörröppnare finns i stora entrén. Hiss finns i byggnaden. Samtliga våningsplan kan, via hissen, nås med rullstol. Det finns trappor i byggnaden. Godkända ledstänger finns. 

RWC 

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan.

 

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker 

• varna andra som kan vara i fara 

• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112 

• släck branden om det är möjligt

Brand som inte kan släckas med utplacerade handbrandsläckare ska larmas via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids.
Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område.

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt!

Utrymningsvägar / Samlingsplats 

Se utrymningsplaner i korridorer.

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två nödutgångar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen (Se respektive utrymningsplan). Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt namn och grupptillhörighet eller motsvarande. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.