Kontakt

Bertil Skogehall
Driftingenjör
070 606 18 11
bertil.skogehall@akademiskahus.se

Engelska parken, Hus 6

Kortfakta

Adress: Thunbergsvägen 3 P

Anl. nr: C0059006

Byggår: 1908

Arkitekt: Ture Stenberg

Decennierna kring sekelskiftet utgjorde kulmen på ett århundrade som kännetecknades av snabba förändringar av människans tillvaro med en vetenskaplig och industriell revlotion som omdanade världen. Under denna period, ibland kallad den andra vetenskapliga revolutionen, blev fysiken liksom många andra ämnesområden inom naturvetenskapen en produktionsfaktor i samhället.

Den fysiska institutionen växte av ovan nämnda skäl starkt kring sekelskiftet. Befintliga lokaler i \"Philologen\" blev otisenliga och otillräckliga.


Program för den nya byggnaden upprättades av institutionens professor Knut Ångström och ritningar gjordes av arkitekt Ernst Stenhammar. Dessa omarbetades senare av arkitekt Ture Stenberg.

I denna byggnad startade Knut Ångström sitt arbete med att utveckla ämnet och ge möjlighet till undervisning för ett starkt ökande antal studenter.


Den nya byggnaden blev väl anpassad till den verksamhet sok skulle bedrivas med framsynta speciallösningar och kanalisationslösningar som stod sig under lång tid.

Efterträdare till Knut Ångström bleb Manne Siegbahn och senare dennes son Kai Siegbahn, båda Nobelpristagare i fysik 1982, året efter Kai Siegbahns nobelpris reonverades den stora hörsalen på bekostnad av Uppsala universitet och benämndes \"Siegbahnsalen\" som en hyllning till de två nobelpristagarna.

Först på 1950- och 1960-talen kompletterades byggnaden med nya laboratoriebyggnader.