För mer information

Josef Mård
Fastighetsförvaltare
072 220 94 63
josef.mard@akademiskahus.se

ITC

Lennart Ahl
Driftingenjör
070 626 85 15
lennart.ahl@akademiskahus.se

Ångström

Patrik Eklund
Driftingenjör
070-608 56 17
patrik.eklund@akademiskahus.se

Polacksbacken / Ångström

Välkommen till Polacksbacken / Ångström - ett attraktivt campus med tydliga kopplingar till BMC och utvecklingsområdet Rosendal. Som närmsta granne finns Science park med Studenthälsans träningsanläggning och Eklunds Hof med hotell och konferensanlägganing.

Tidigare har området en tydlig koppling till militären. Här har tex. Lasse Åbergs film Repmånad spelats in. Ångströmlaboratoriet som byggnad kom till så sent som 1994 och har sedan dess byggt till i olika omgångar.