För mer information

Josef Mård
Fastighetsförvaltare
072 220 94 63
josef.mard@akademiskahus.se

ITC

Lennart Ahl
Driftingenjör
070 626 85 15
lennart.ahl@akademiskahus.se

Ångström

Patrik Eklund
Driftingenjör
070-608 56 17
patrik.eklund@akademiskahus.se

Polacksbacken / Ångström

Välkommen till Polacksbacken / Ångström Ett attraktivt campus med tydliga kopplingar till BMC och utvecklingsområdet Rosendal. Som närmsta granne finns Science park med Studenthälsans träningsanläggning och Eklunds Hof med hotell och konferensanlägganing.

Området har en militärhistoria tillbaka i tiden i den delen av området som vi idag kallar ITC. Här har tex. Lasse Åbergs film Repmånad spelats in. Ångströmlaboratoriet som byggnad kom till så sent som 1994 och har sedan dess byggt till i olika omgångar.

År 2013 tog Akademiska Hus och Uppsala universitet gemensamt fram en campusplan för området för att tydliggöra ett framtida lokalbehov. Uppsala universitet är trångbodda i Ångström och det finns ett önskemål om att flytta ihop verksamheten från ITC med Ångström. Uppsala kommun  har på uppdrag av Akademiska Hus tagit fram en ny detaljplan för området som nu vunnit laga kraft. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att bygga till Ångströmlaboratoriet med ytterligare en flygel (hus 9) samt en ny nyggnadskropp (hus 10) norr om befintlig byggnad.