Till navigation Till innehåll (s)

Albano / AlbaNova

Välkommen till campus Albano och AlbaNova! På den här sidan hittar du information om vad som händer i området.

Akademiska Hus bygger 70 000 kvm utbildningslokaler, ett stenkast från Stockholms city i världens första nationalstadspark, i skärningspunkten mellan Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet. 2015 togs första spadtaget för Albano som ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare. Här byggs också cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service. Området beräknas stå klart 2023.

HITTA PÅ ALBANO.
Under byggtiden kan det vara svårt att hitta på Albano. Se "översiktskarta hitta på Albano" för hjälp.

Byggnaderna utmärks av hög hållbarhetstänk och flexibla lösningar för lärosätena, i området finns också allmän service, däribland caféer och restauranger. Mångfald av verksamheter ska bidra till en levande miljö under dygnets alla timmar.


Inflyttning påbörjas i april 2020 och området står slutligen klart under våren 2022.

AlbaNova är ett befintligt område med flera byggnader från 1800 talets slut samt en del nyare byggnader. AlbaNova ligger på höjden mellan Albano och Ruddammen och KTH har länge haft verksamhet i området. Akademiska Hus förvärvade AlbaNova i december 2020 och har för avsikt att arbeta för att sammanföra de två områdena till ett sammanhängande universitetsområde i nationalstadsparken.