Till navigation Till innehåll (s)

Albano - Hus 2

Kortfakta

Adress: Albano

Anl. nr: A0060002

Byggår: 2021

Hyresgästen är Stockholms universitet

Denna byggnad är ritad av Cristensen & Co Arkitekter, Cedervall Arkitekter och Arkitema Architects och hyrs utav Stockholms Universitet.Den Företagsekonomiska institutionen

och Institutionen för socialt arbete har sin verksamhet i byggnaden som fått miljöcertifieringen Silver.