Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Nina Spence
Fastighetsförvaltare
072 220 95 18
nina.spence@akademiskahus.se

Patrik Eklund
Driftingenjör
070 608 56 17
patrik.eklund@akademiskahus.se

Arkivcentrum

Arkivc_Octogonen_1RA

Kortfakta

Adress: von Kraemers allé 19

Anl. nr: C0062018

Byggår: 1953

Arkitekt: G Forzén

Byggnaden inrymmer i dagsläget Institutionen för språk och folkminnen, Riksarkivet - Landsarkivet i Uppsala samt Uppsala universitet - Seminariet för nordisk namnforskning.Institutionen för språk och folkminnen är en myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige.Riksarkivet - Landsarkivet i Uppsala förvarar och tillhandahåller regionala och lokala statliga arkiv jämte enskilda arkiv från Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län.Uppsala universitet - Seminariet för nordisk namnforskning är en avdelning inom Institutionen för nordiska språk för forskning om bland annat ort- och personnamn.