Till navigation Till innehåll (s)

Lilla Lugnet

959262096567.jpg

Kortfakta

Adress: von Kraemers Allé 10

Anl. nr: C0043005

Byggår: 1965

Arkitekt: S Mirelius

Lilla Lugnet är ett trähus i en våning. Fasaden är klädd med panel och rödfärgad. Lilla Lugnet blev 6 mars 1995 byggnadsminne enligt kulturminneslagen.Det är ett trähus i en våning. Fasaden är klädd med panel och är rödfärgad. I närheten av Lugnet fanns tidigare även en stallänga. Den hade uppförts för att ersätta det gamla landshövdingestallet på Övre Slottsgatan, som rivits för att ge plats åt Carolina Rediviva i början av 1800-talet. År 1922 övergick Lilla Lugnet från landshövdingen till fångvårdsstyrelsen. Lilla Lugnet har en ansenlig ålder och ett ålderdomligt utseende. Huset har ett kulturhistoriskt värde, då den tillhört landshövdingens residens. Lilla Lugnet förklarades som statligt byggnadsminne år 1993. Sedan Akademiska Hus AB tagit över ägandet, blev Lugnet den 6 mars 1995 byggnadsminne enligt kulturminneslagen.