Make a maintenance request, step 2 of 3

Find the building for which you want to make a maintenance request. 

Göteborgs universitet - Campus Haga och Linné

Building Building number Address
KK2 O0054001 Konstepideminsväg 2 - 4
Psykologen O0101001 Haraldsgatan 1
Samvetet Dragonen O0016001 Sprängkullsgatan 19
Samvetet Husaren O0016003 Pilgatan 19/ Husargatan 42
Samvetet Sappören O0016002 Sprängkullsgatan 25