Vår webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag accepterar cookies

KI Campus Solnas vision till år 2030 – ett kunskapsnav för life science med ett grönt hjärta

Campusplanen ska hjälpa Karolinska Institutet att nå sin vision om att förbättra människors hälsa samt skapa ett centrum för världens starkaste life science-område i Stockholm och Hagastaden. Planen utgör ett ramverk och en vägvisare för Akademiska Hus utveckling av den fysiska miljön inom KI Campus Solna och hur campus kan integreras och länkas in i den pågående stadsutveckling.

 

White Arkitekter

 

Campusplanen syftar också till att skapa mer plats för näringsliv och att knyta det närmare akademin. På så vis ska planen ge förutsättningar för en starkare innovationsmiljö på och kring campus. Den fysiska miljön ska utvecklas genom stärkta stråk och ett brett utbud av attraktiva mötesplatser.

Idag signerades campusplanen för KI Campus Solna av vik. rektor Karin Dahlman-Wright, Karolinska Institutet och marknadsområdeschef Magnus Huss, Akademiska Hus:

– I takt med att KI växer och forskningen utvecklas behöver vi satsa på nya miljöer och modern infrastruktur som skapar möjligheter till god och gränsöverskridande forskning. Lärare, studenter och forskare ska få bästa möjliga förutsättningar att arbeta och utvecklas, så att KI även i framtiden ska kunna behålla och rekrytera medarbetare och studenter i en global konkurrens, säger Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor KI.

Visionen fram till 2030 är: kunskapsnavet för life science med ett grönt hjärta”, vilket innebär en tydlig ambition om ett kunskapsintensivt, levande och hållbart Campus präglat av mångfald, fortsatt inflyttning av nya verksamheter och ökat internationellt utbyte.Campusplanen tecknar också sex huvudstrategier för hur visionen ska realiseras. 

– Vi tycker att samarbetet med Karolinska Institutet under framtagandet av campusplanen varit mycket fint och givande. Campusplanen är ett viktigt verktyg i vårt fortsatta arbete eftersom den visar vår gemensamma ambition och vision för universitetsområdet och dess koppling till staden. Att långsiktigt utveckla våra campusområden tillsammans med våra kunder är en viktig del i Akademiska Hus uppdrag att stärka Sverige som kunskapsnation., säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör, Akademiska Hus.

Inbjudande och inkluderande campus

I utveckling av en ny campusplan för KI Campus Solna har det lagts särskild vikt vid hur campusområdet ska tjäna den dubbla uppgiften att vara en plats som bjuder in på ett inkluderande sätt samtidigt som det fortsätter att befästa Karolinska Institutets identitet som ett världsledande medicinskt universitet. Framtidens campus ska vara välkomnande samtidigt som Karolinska Institutets starka identitet manifesteras. 

KI Campus Solna ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Det har därför varit naturligt att campusplanen tagits fram i enlighet med Förenta Nationernas globala mål för en hållbar utveckling och de miljömål som Sverige har förbundits att uppnå innan 2030.