Några av våra hållbarhetsmål

Akademiska Hus ambition är att ta ett brett grepp om hållbarhet, både sociala, ekonomiska och ekologiska frågor. Vår målsättning bygger på effektiva och klimatsmarta lösningar som sparar energi, samt hållbar samhällsutveckling och innovation.

Träd utanför Artisten, Göteborgs universitet

Samarbete med våra ­kunder kring ­håll­barhets­initiativ

Tillsammans med kunderna enas vi om gemensamma hållbarhetsinitiativ som engagerar båda parter. Syftet är att skapa engagemang och synlighet kring hållbarhetsfrågor och koppla samman lärosätenas ­kunskaper med vår ambition att ligga i framkant.

Minska mängden levererad energi med 50 procent till 2025

För att stärka vår konkurrenskraft och säkra en position i framkant ska mängden levererad energi minska med 50 procent till 2025 (med 2000 års förbrukning som utgångspunkt). Värme, kyla och el ­inkluderas i begreppet levererad energi, där ­Akademiska Hus även räknar in hyres­gästens el i målet.

CO2-avtryck från drift elimineras

Vi ska eliminera CO2-avtryck från energianvändning vid drift i våra byggnader (värme, kyla och el­kraft). För att uppnå målet behöver vi, vid sidan av övergripande energieffektiviseringar, etablera dialog med energileverantörer för att i största tänkbara utsträckning eliminera fossila inslag. Att utvärdera potentialen i små­skalig energiproduktion med låg CO2-belastning ingår också som en delkomponent i målet med kompetens­höjning och ökat samarbete med våra kunder som mål.

Olycksfri arbetsplats

Arbetsglädje och en säker och hälso­sam arbetsplats är framgångs­faktorer och ­prioriteras högt i hela vår verksamhet och i de projekt vi ­driver. Vår målsättning är att uppnå en helt olycksfri arbetsplats, något som ­kräver samarbete och gemensamma överenskommelser med ­branschens alla aktörer.

Läs mer om Cookies