Till navigation Till innehåll (s)

Byggvarubedömningen

Akademiska Hus är delägare och utvecklare av Byggvarubedömningen (BVB) - ett webbaserat, heltäckande och professionellt miljöbedömningssystem som hjälper bygg-, fastighets- och anläggningssektorn att minimera miljörisker i byggandet samt att fasa ut skadliga ämnen ur byggprodukter.

I BVB görs heltäckande miljöbedömningar av byggvaror med hjälp av leverantörers byggvarudeklarationer. BVB:s verksamhet, som bedrivs i en ekonomisk förening, bidrar till ett hållbart och giftfritt samhälle genom att:

  • utveckla och underhålla system för miljöbedömning av byggvaror
  • utforma upp kriterier för miljöbedömning av byggvaror
  • tillhandahålla webbaserad information om miljöbedömda byggvaror
  • påverka leverantörer/producenter vid produktutveckling av byggvaror
Byggjobbare borrar beskuren.jpg

Bidrar till ett giftfritt samhälle

Byggvarubedömningen är bland annat med och påverkar leverantörer och producenter vid produktutveckling av byggvaror.