Forsknings- och utvecklingsprojekt

Ett särskilt viktigt område för oss att ha kunskap om är framtidens lärandemiljöer och vilken betydelse den har för undervisning och forskning. Därför går vi in i nya samarbeten.

Lärandemiljöer och fastighetsförvaltning

Vi satsar till exempel 5 miljoner kronor på två forskningsprojekt kring framtidens lärandemiljöer som ingår i en större satsning på Umeå universitet.

Vi är också med och delfinansierar Sveriges första professur i fastighetsförvaltning som inrättats på KTH – en viktig satsning för hela fastighetsbranschen.

Klimatneutrala system

Under 2013 finansierade vi en doktorand på KTH, vars forskning syftade till att utforska och utveckla system för modellering av småskaliga klimatneutrala system med förnybara källor.

Läs mer om Cookies