Till navigation Till innehåll (s)

Håll Nollan

Arbetsglädje och en säker och hälsosam arbetsplats är framgångsfaktorer och prioriteras högt i hela vår verksamhet och i de projekt vi driver. Akademiska Hus målsättning är att uppnå en helt olycksfri arbetsplats.  

Som ett led i Akademiska Hus målsättning att uppnå en helt olycksfri arbetsplats är vi en av initiativtagarna till Håll Nollan, där vi samarbetar med branschen för gemensamma och offensiva krav på branschens alla aktörer. 

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för de som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Med byggbranschen menas inte bara byggföretag utan alla företag och organisationer som beställer, planerar och genomför byggprojekt.  

Akademiska Hus ser som initiativtagare det som mycket positivt att det nu finns en tydlig medlemsförening för aktörer inom byggbranschen där vi tillsammans engagerar oss för att skapa säkrare byggarbetsplatser.