Till navigation Till innehåll (s)

Sweden Green Building Council

Akademiska Hus är medlem i och en av initiativtagarna till Sweden Green Building Council (SGBC), vars primära syfte är att verka för grönt byggande samt att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen. 

SGBC är en ideell förening som ägs av medlemmarna och är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Idag bemannar Akademiska Hus flera olika råd och arbetsgrupper inom SGBC.

Äggetbeskuren.jpg

Hus Vänern - värms med marklager

Hus Vänern på Karlstads universitet värms upp med hjälp av marklager, där värme tillförs genom värmepumpsteknik. Under sommaren lagras värme i marken för att sedan tas upp under vintern. För att ytterligare minska klimatpåverkan ska marklagret kompletteras med ett antal solceller som placeras på campusområdet.