Hållbarhetsrapporter

Här finns Akademiska Hus senaste Hållbarhetsrapporter att ta del av som PDF.

Sedan 2014 har vi integrerat hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen, eftersom frågorna är en självklar och uttalad del i vår affärsstrategi och styrning, och genomsyrar all verksamhet.

För att underlätta förståelsen av Akademiska Hus hållbarhetsredovisning och jämförelsen gentemot andra företag förklarar vi också innebörden av branschspecifika termer och begrepp.

Läs mer om Cookies