Strategiskt hållbarhetsarbete

Akademiska Hus har som stor aktör en viktig roll att spela i utvecklingen av en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch. För att driva vårt hållbarhetsarbete på ett trovärdigt sätt byggs vårt hållbarhetsarbete kring ett antal delkomponenter:

1. Kundnytta

Kundnytta är den mest centrala delen för ett hållbart företagande. Målet är att skapa delat medvärde både för oss och våra kunder och intressenter. På så sätt skapas också bestående värden för samhället och vår ägare.

2. Framtidssäkrat tankesätt

Ett framtidssäkrat tankesätt är den del där hänsyn till kommande utmaningar och möjligheter tas, vilket ger utrymme för uthålliga lösningar och beslut.

3. Affärsmässighet

Affärsmässighet är den del som ligger till grund för vår strategi och affärsplan och som innebär att verksamhetens grundläggande krav som lönsamhet, stabilitet och effektivitet uppnås. Även lagkravsuppfyllnad omfattas av begreppet affärsmässighet.

Leder till hållbara planer

I en effektiv och långsiktig verksamhet tas hänsyn till samtliga delar. De beslut som fattas, i både strategi och affärsplaner, leder därför till planer som är hållbara såväl idag som imorgon.

Kundnytta.jpg

Läs mer om Cookies