Johan Tjernström - Affärsutvecklare energi

Som Affärsutvecklare inom energi på Akademiska Hus arbetar Johan Tjernström med utvecklings- och innovationsfrågor, avtalsfrågor gentemot hyresgäster och energileverantörer samt att initiera större energiprojekt som rör hela bolaget.

Johan Tjernström, energistraget på Akademiska Hus

Vilken är den största utmaningen inom ditt expertområde just nu?

Den stora utmaningen är fortfarande att nå våra tuffa energimål. Vi ligger bra till för närvarande men har mycket kvar att göra. Det kräver ett gott samarbete inom bolaget och att alla goda idéer, krafter och kunskaper tas tillvara.

Hur kommer din expertis och bakgrund till nytta på Akademiska Hus?

Min bakgrund från energibranschen då jag jobbade med energiaffärer, energisystemfrågor, utvecklingsfrågor och avtalsfrågor gentemot kund har jag stor nytta av inom Akademiska Hus. Jag känner att jag har mycket att tillföra i dialogen med våra energileverantörer och i avtalsfrågor gentemot våra hyresgäster.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

Att energiområdet är så pass mångsidigt och miljöorienterat. Jag har jobbat med energifrågor i 35 år och det är fortfarande lika roligt. Energieffektivisering går hand i hand med klimatfrågan så det känns som om man varje dag bidrar till att  ”rädda världen” lite grann!

"Energieffektivisering går hand i hand med klimatfrågan så det känns som om man varje dag bidrar till att  ”rädda världen” lite grann!"

Tidigare erfarenhet

Johan Tjernström har jobbat i energibranschen i 30 år, främst med fjärrvärme inom Stockholm Energi, Birka Energi samt Fortum och då hela energiaffären från bränsleförsörjning via produktion och distribution till marknad/kund.

Expertområden

Johan Tjernström är expert inom dessa områden:

  • Energistrategi
  • Olika energislag för värme och kyla: fjärrvärme, fjärrkyla, värmepumpar, geoenergi
  • Solenergi
  • Investeringskalkyler för energiprojekt
  • Miljöfrågor rörande energi
  • Miljöklassning enligt Miljöbyggnad