Katarina Bäcklund - industridoktorand digitalisering

Som industridoktorand tar hon sig an en av Akademiska Hus största utmaningar, digitaliseringen. Katarina Bäcklund är bolagets första anställda industridoktorand och tillhör avdelningen för Innovation och Hållbar utveckling (IHU).

Vad hoppas du kunna åstadkomma under din doktorandperiod?

Min doktorandperiod pågår under fyra år och under den tiden hoppas jag kunna skapa och bidra till innovativa lösningar som med digitaliseringen som hjälp bidrar till mer energieffektiva byggnader.

Du är Akademiska Hus första anställda industridoktorand, hur fungerar det?

Min doktorandtjänst är knuten till KTH, avdelningen Energiteknik och jag är anställd av Akademiska Hus. Jag handleds av Peter Karlsson, innovationsledare IHU och har även en handledare på KTH. Just nu läser jag kurser på KTH för att få fördjupade kunskaper inom mitt ämne digitalisering och energieffektivitet i byggnader. Dessutom funderar jag mycket på hur jag ska formulera min forskningsfråga så att den blir så specifik som möjligt. Jag är även knuten till KTH Live-in Lab och deltar i två forskningsprojekt: ”Multipla testbäddar” där vi skapar en gemensam databas för de olika byggnaderna inom KTH Live-in Lab och ”GDPR, etikprövning och forskning vid KTH Live-in Lab” där vi fortsätter ett projekt från förra året som handlar om etiska och juridiska aspekter vid nyttjandet av persondata vid användandet av smart teknik i byggnader. Syftet med KTH Live-In Lab är att förkorta ledtiderna från forskningsresultat till introduktion på marknaden. Målet är att möjliggöra nya konkurrenskraftiga miljötekniska och hållbara produkter och tjänster snabbare. Initiativet pågår i samverkan mellan KTH, olika fastighetsägare: Nordic Choice Hotels (hotell), Einar Mattson (bostäder) och Akademiska Hus (kunskapsmiljöer) samt Schneider Electric. 

Vilka är dina största utmaningar?

Att definiera min forskningsfråga är absolut den största utmaningen just nu. Det är svårt att finna avgränsningen när det finns så mycket viktigt och intressant att välja mellan. 

Vad är det bästa med att vara doktorand hos Akademiska Hus?

För mig är det tillgång till all kompetens i bolaget och kontakten med verklighet och tillhörigheten med näringslivet. Det är värdeskapande att stå med ett ben i akademin och ett i näringslivet. Det leder till ett fint kontaktnät och tillgång till en stor bredd av kunskap och erfarenheter. Det är en ynnest att få möjlighet att forska och upptäcka inom ämnen som jag brinner för: energi och byggnader. Jag har alltid haft forskardrömmar och är nyfiken som person. Det här passar mig riktigt bra!

Bakgrund

Katarina Bäcklund är Akademiska Hus första industridoktorand och hon är civilingenjör inom Väg- och vatten, med master inom arkitektur. Hon har tidigare arbetat på Vattenfall, då med elmarknadsfrågor.