Peter Karlsson - Innovationsledare

Peter Karlsson arbetar centralt på Akademiska Hus och har innovation och hållbarhet som ansvarsområden. Genom en lång rad samverkansprojekt och konstant omvärldsbevakning stöttar han organisationens arbete med frågorna. Det handlar framför allt om att skapa förutsättningarna för kontinuerlig utveckling och förbättring, men även att arbeta som ett stöd och katalysator för organisationens arbete runt om i landet.Varför sökte du dig till Akademiska Hus?

Det var egentligen på rekommendation från en tidigare medarbetare som berättade om vilket utvecklande och bra företag som Akademiska Hus är. Även om jag en gång i tiden studerat i våra lokaler så visste jag inte så mycket om oss.

Hur kommer din expertis och bakgrund till nytta på Akademiska Hus?

Jag tror min bakgrund inom teknik är viktig eftersom det delvis är en teknikdriven utveckling av digitalisering och innovation. Men efter att ha jobbat inom flera olika områden så har jag skaffat mig en bas som spänner brett. Våra innovationsområden är breda och den viktigaste insikten är att ingen av oss har ensam all den kunskap och förståelse som behövs. 

Vilken är den största utmaningen inom ditt expertområde just nu?

Att förstå vad som händer runt omkring oss. Det går snabbare än man kan tro och händer mer än det någonsin har gjort. Men den största utmaningen handlar om att ta teknik vidare till något där vi skapar attraktivitet och nya affärer. Teknikdriv lägger grunden men det är först när vi lägger samman pusslet från många områden som vi går till något affärsdrivet som skapar värde hos våra kunder. Och det är ju det som allt handlar om, att skapa värde för vår kund och göra dem i sin tur mer attraktiva.

Vad är det svåraste med ditt arbete på Akademiska Hus?

Att jobba strategiskt. Det är många roliga projekt som jag skulle vilja fördjupa mig i operativt. Inte minst är det mycket spännande som händer runt om oss som mitt ingenjörshjärta klappar för mer än vår gemensamma strategiska agenda. 

Vad är det roligaste med ditt arbete på Akademiska Hus?

Ny teknik, framtidsinriktat och hög osäkerhet kring vart utvecklingen är på väg!

Hur ser en ungefärlig arbetsvecka ut?

Hmm, det blir en dag eller två på resande fot eftersom allt spännande inte händer precis där jag råkar sitta. Det viktigaste är ju vårt nätverk och att kunna hämta influenser utifrån så en stor del av veckan handlar om att träffa och prata med folk utanför Akademiska Hus. Sedan blir det naturligtvis en hel del möten på ”insidan” också. Ett framgångsrik innovationsarbete har ju sin start genom våra många  medarbetare.

"Akademiska Hus har en viktig roll och kan vara en av dem som visar vägen mot exempelvis byggnader som inte har något koldioxidavtryck."

Tidigare erfarenhet

Peter har jobbat på flera olika poster inom Akademiska Hus. Innan nuvarande roll arbetade han som ansvarig för Energi och Teknik. Tidigare har Peter haft roller som Förvaltningsstödschef samt Styrteknikråd med övergripande ansvar för automationsfrågor och energiuppföljning inom Akademiska Hus. Före Akademiska Hus arbetade Peter som utvecklingsingenjör och teknisk chef inom automationsbranschen på ett utvecklingsföretag inom material- och rymdteknik.  

Expertområden

Peter Karlsson är expert inom dessa områden:

  • Innovationsstrategi
  • Energistrategi och planering
  • Investeringskalkyler
  • Energicontrolling
  • Energianalys
  • Energiuppföljning
  • Geoenergi
  • Teknikstyrning