Årsredovisning 2020

Framtidens kunskapsmiljöer –Års- och hållbarhetsredovisning 2020

År 2020 präglades av den globala pandemin och vi och våra kunder ställde om våra verksamheter i stor utsträckning. Utbildning och forskning har till stor del bedrivits på distans och campus har inte varit lika livfullt som vanligt. En stor utmaning för studenter och för lärosätena, som fått ställa om på kort tid.

2020 innhöll också mycket annat, så som invigningen av en unik testarena för lärande i Göteborg, byggnation av studentbostäder och mångmiljardinvesteringar i Lund och Göteborg. 

I vår årsredovsining hittar du ekonomisk information från 2020 men också beskrivning av vilka vi är och hur vi arbetar tillsammans med våra kunder och partners för att stärka Sverige som kunskapsnation.