Till navigation Till innehåll (s)

Årsredovisning 2022

Framtidens kunskapsmiljöer – Års- och hållbarhetsredovisning 2022

På bara några få månader i början av 2022 ändrades det säkerhetspolitiska läget för oss i Sverige och övriga Europa då Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. Den ekonomiska återhämtningen efter pandemin som vi såg i slutet av 2021 byttes till en situation med stigande inflation, stigande räntenivåer och elpriser på en rekordhög nivå.

Omständigheterna till trots har vi lyckats ställa om efter nya förutsättningar för att fortsätta leverera värde till våra kunder och vår ägare. Även om de utmanande förutsättningarna består, med stigande kostnader, osäkert ränteläge och hög inflation, har vi ändå – med vår långsiktighet och stabila bas – goda möjligheter att fortsätta utveckla våra viktiga campusmiljöer så att de blir långsiktigt hållbara och än mer inspirerande att vara på. Genom detta arbete kan vi stötta våra kunder och säkerställa att de får de bästa  förutsättningarna att fortsätta utveckla sin verksamhet.

Några nyckeltal för 2022: