English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Hållbarhet

Vi är mitt i en cirkulär omställning


Den cirkulära omställningen av vår verksamhet och vår affärsmodell är igång. Vi siktar på att primärt använda cirkulära material och flöden för att tillfredsställa våra kunders behov av att utveckla framtidens flexibla campusmiljöer. Utöver lägre klimatpåverkan uppnår vi även en lägre påverkan på biologisk mångfald från vår värdekedja samt på sikt sänkta kostnader för våra kunder genom cirkulärt byggande och förvaltning. Vårt mål är att med hjälp av digitala verktyg, storskalighet och en effektiv process göra det lika enkelt att bygga cirkulärt som att bygga nytt - men till en lägre kostnad.

Fyrstegsprincipen – för minskad nybyggnation

När behov förändras och diskussion om nybyggnation aktualiseras utgår vi från en fyrstegsprincip. Vi gör det i alla våra projekt för att leva upp till våra mål om minskad nybyggnation, ökad lokaloptimering och klimatneutralitet. Vi arbetar datadrivet och analyserar med hjälp av närvarosensorer för att säkerställa att de ytor vi skapar verkligen behövs.

Det är genom att ställa motfrågor och att våga utmana sin beställare med deras faktiska behov som en fastighetsägare kan bidra till att minska branschens klimatavtryck. Fyrstegsprincipen hjälper oss att göra just det. 

  • Nyttja befintligt. Kan vi möta nya behov med förändrad drift och underhåll?
  • Kan vi optimera och effektivisera?
  • Kan vi möta behov genom om- eller tillbyggnation?
  • Uppfylls inte kraven genom punkterna ovan - nybyggnation med lägsta möjliga klimatpåverkan

Minskad nybyggnation med hjälp av sensorer

I många fall används lokaler och fastigheter inte tillräckligt effektivt för att en om- ny- eller tillbyggnation är motiverad. Ett bra sätt att få koll på hur en byggnad de facto används är att mäta närvaro med hjälp av sensorer. Genom digitalisering av fastigheter kan vi på så vis skapa oss en bättre förståelse av våra behov och därigenom ta bättre beslut för hur vi bör utveckla vårt fastighetsbestånd. 

Klimatkrav på byggprojekt

Vi bygger alltid med så låg klimatpåverkan som möjligt och utifrån principen andra hand i första hand. Alla våra ny- och ombyggnationsprojekt samt lokalanpassningar, med projektvärde över 10 miljoner kronor har klimatmål i kg CO2e/kvm och klimatberäknas för att säkerställa att vi styr mot målbilden. Uppföljning och erfarenhetsåterföring är centralt för att lyckas. Projekt som går in i tidigt skede under perioden 2022–2024 har klimatmål som följer:

Nybyggnation: 266 kg CO2e/kvm  

Ombyggnation: 112 kg CO2e/kvm