Studentprogram

För att du ska få möjlighet att lära dig mer om fastighets- och byggbranschen, och mer om Akademiska Hus, kan vi erbjuda dig ett studentprogram i Stockholm.

Programmet löper under totalt två år, varav minst 12 veckor är praktiktid med lön och möjlighet till exjobb. Vår förhoppning är att programtiden blir givande för både dig och oss och att vi får möjlighet att erbjuda dig en anställning efter avslutad programtid.

I Akademiska Hus studentprogram ingår:

År 1:

  • Minst sex veckors praktiktid inom fastighetsutveckling och byggprojekt
  • Genomföra utredningar under handledning
  • En mentor som följer dig under programtiden
  • Deltagande på företagsgemensamma träffar

År 2:

  • Minst sex veckors praktiktid inom vår fastighetsförvaltning
  • Genomföra utredningar under handledning
  • En mentor som följer dig under programtiden
  • Deltagande på företagsgemensamma träffar
  • Möjlighet till exjobb

Programmet vänder sig till dig som studerar på skolan för Arkitektur, Samhällsbyggnad eller motsvarande och läser år 3 av 5. 

Charlotte om studentprogrammet

Charlotte Ljungberg deltog i studentprogrammet åren 2016-2018 och jobbar nu som bitr. fastighetsförvaltare på Akademiska Hus.

”Tack vare Akademiska Hus studentprogram har jag fått möjligheten att få en inblick i fastighetsbranschen. Jag har haft varierande arbetsuppgifter som bidragit till en ökad förståelse om de olika arbetsområdena och som varit utvecklande på det personliga planet. Programmet erbjuder även ett givande mentorskap där jag själv fått en helt fantastisk coaching och tips som hjälpt mig att inse vad jag vill åstadkomma och uppnå karriärmässigt.”

Anders om studentprogrammet

Anders Höglund är student och läser masterutbildningen Fastigheter och Byggande på KTH parallellt med andra året på Akademiska Hus studentprogram. Tidigare examinerad Högskoleingenjör inom Byggteknik & Design.

”Studentprogrammet är en lärorik tid i ett av Sveriges största fastighetsföretag. Jag testar på att jobba inom olika delar av företaget vilket gör att jag hela tiden utmanas och utvecklas, samtidigt som insikten om vad jag vill jobba med efter studierna ökar. Det är enkelt att kombinera programmet med skolan då frihet under ansvar gäller.”

Linnea om studentprogrammet

Linnea Hämqvist är student och läser masterutbildningen Fastigheter och Byggande på KTH parallellt med första året på Akademiska Hus studentprogram.

”Akademiska Hus studentprogram ger mig möjlighet att få tillämpa mina teoretiska kunskaper på verkliga uppgifter och ger mig även inblick i vilka delar av fastighetsbranschen som intresserar mig inför min framtida karriär. Jag ges möjlighet att föreslå uppgifter och områden inom företaget jag är nyfiken på.”