Till navigation Till innehåll (s)

Vi som arbetsgivare

Vårt fokus är att utveckla kunskapsmiljöer som stärker våra lärosätens attraktionskraft. För att lyckas med det behöver vi en bred kompetens inom allt från förvaltning till strategisk fastighetsutveckling.

Tillsammans med universitet och högskolor vill vi stärka Sverige som kunskapsnation. Det gör vi genom att bygga, utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation. Våra hus finns på orter över hela landet – från Luleå i norr till Malmö i söder. I våra hus studerar, forskar och arbetar runt 320 000 personer. 

Ingvar Kamprads Designcentrum, Lund 3

Kompetensutveckling

Att skapa framtidens kunskapsmiljöer kräver spetskompetens och förmåga att i nära samarbete med våra kunder ta utvecklingsidéer från projektering till färdig byggnation.

Det är viktigt för oss att samtliga medarbetare känner att de har den kompetens som krävs för att utföra sina jobb. Vi satsar mycket på utbildning och utveckling och har en intern utbildningsportal, med visionen att vara en förebild i branschen när det gäller kompetensutveckling. Utbildningarna är ofta rollbaserade och skräddarsydda för vår verksamhet samt består av både lärarledda utbildningar och e-learning. En stor del av utbildningarna hålls av våra egna medarbetare.

Förutom utbildningar och kurser har vi företagsgemensamma aktiviteter varje år och många arbetsgrupper har teamdagar. Vi växer med våra medarbetare och därför är det extra viktigt för oss att satsa på kompetensutveckling.

Mångfald

Akademiska Hus har sedan flera år haft internationella principer och ramverk som exempelvis Global Compact och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter som utgångspunkt i verksamheten.

Alla människors lika värde är en grundläggande rättighet och vi strävar efter att upprätthålla en arbetsmiljö som bygger på ömsesidig respekt, där alla ges lika möjligheter oavsett kön, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

I vår likabehandlingsplan ingår att arbeta för en ökad etnisk mångfald och vid varje rekryteringstillfälle vägs detta in som en viktig faktor.

Hållbarhet

Som statligt ägt bolag har vi ett särskilt ansvar att bedriva vår verksamhet på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt och sedan bolaget bildades har vi arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor. Då var det tydligt fokus på miljöfrågor. Nu omfattar hållbarhetsarbetet mycket mer än så. Ett av våra viktigaste sociala hållbarhetsmål handlar om att verka för en olycksfri arbetsplats.

För att stötta medarbetarna har vi arbetat fram en uppförandekod och en inköpspolicy som tillsammans med vår hållbarhetspolicy ska göra det enkelt att arbeta med alla aspekter av hållbarhet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på våra Hållbarhetssidor.

Friskvård

Vi arbetar aktivt med att inspirera alla anställda till ett friskare och hälsosammare liv. Akademiska Hus samarbetar med ActiWay som erbjuder ett rikt utbud av friskvådsaktiviteter där du som anställd kan använda friskvårdsbidraget på 4 500 kr per år. Dessutom har vi våra fantastiska friskvårdsinspiratörer som genom olika teman och aktiviteter gör sitt för att vi alla ska må bra.

Sjukvårdsförsäkringar och mediciner

Som anställd i Akademiska Hus har du möjlighet att teckna en förmånlig sjukvårdsförsäkring. Vi ersätter dessutom utlägg för offentligt finansierad läkarvård och mediciner som är receptbelagda och som ingår i högkostnadsskyddet.

Flexibilitet

Om du är nybliven förälder och ska vara föräldraledig betalar Akademiska Hus ett föräldraledighetstillägg på 10 procent av din lön. Det innebär att som föräldraledig har du möjlighet att få upp till 90 procent av din vanliga lön.

Vi har även något som kallas avtalsdagar. Som heltidsanställd får du utöver dina semesterdagar ytterligare sex dagar att ta ut som ledighet varje kalenderår. Jobbar du deltid räknas antalet dagar ut i proportion till arbetstiden.