Journummer

Behöver du får tag på oss när växeln är stängd eller anmäla ett akut fel?

Till skillnad från vår vanliga felanmälan kan akuta fel handla om stopp i avlopp med stigande vatten som följd, vatten som strömmar från en ledning eller ett strömavbrott. Det kan också handla om fel som medför risk för vatten- eller personskada.

Nedan finner ni journummer för våra olika områden för att anmäla akuta fel. För icke akuta fel i våra byggnader ber vi er att använda vår vanliga felanmälan.

Alnarp 070 - 230 22 30
Borås 040 - 660 87 00
08 - 661 60 00
Chalmers 031 - 703 17 25
Flemingsberg 08 - 685 76 87
Frescati 020 - 55 20 00
Göteborgs Universitet 031 - 703 17 25
Karlstad 054 - 700 10 57
0746 - 21 99 80
Karolinska Institutet 08 - 685 76 87
Kristianstad 044 - 10 38 50
KTH/Östermalm 020 - 55 20 00
Linköping 013 - 28 40 87
Luleå (Securitas) 0920 - 26 64 03
Lund 046 - 31 13 10
Malmö 070 - 230 22 30
Medicinareberget 031 - 703 17 25
Norrköping 0705 - 61 96 00
Skövde 031 - 63 25 89
031 – 703 17 25
Umeå 070 - 510 10 02
Uppsala 018 - 68 32 04
Örebro (Securitas) 019 - 32 43 25
   
Läs mer om Cookies