Till navigation Till innehåll (s)

Hur jobbar ni för att minska energiförbrukningen?

SVAR: Akademiska Hus äger och förvaltar över tre miljoner kvadratmeter lokalarea. En central del i vår strävan mot klimatneutralitet är att minska det faktiska energibehovet i våra fastigheter. Vi har som mål att halvera mängden levererad energi fram till år 2025, med år 2000 som basår.

Akademiska Hus har valt att ta ett helhetsansvar kring den energi som används i våra byggnader och inte bara fokusera på den energi som går åt för fastighetsdrift. Det innebär att vi räknar med hyresgästens energi till datorer och belysning i våra energimål. Arbetet med att sänka energianvändningen och miljöbelastningen är något vi vill ska ske i samverkan med hyresgästen. Stor kraft läggs också på att påverka energisystemet mot en mer hållbar energiförsörjning samt att efterfråga och skapa ny förnybar energi.

Målsättningar och konkreta åtgärder

  • Akademiska Hus arbetar efter devisen ”en sparad kilowattimme ger bästa klimatnyttan” och med utgångspunkt från förbrukningen år 2000 ska andelen levererad energi per kvadratmeter minska med 50 procent till år 2025. I maj 2019 har vi minskat inköpet med 36.1 procent.
  • Vi styr vårt energiarbete genom att skapa energiplaner som under året följs upp och ger en tydlighet i vad som förväntas av oss. Vi ska årligen utföra energiprojekt som motsvarar 28 000 000 kWh i volym. Detta innebär att vi årligen effektiviserar bort en energivolym motsvarande ca 1 000 villor.
  • Vi följer kontinuerligt upp miljöpåverkan från våra energiinköp avseende bland annat koldioxid och sedan 2010 är all el som köps in ursprungsgaranterad.
  • Akademiska Hus arbetar med aktiva besparingsåtgärder genom löpande tillsyn av bland annat fönster, täthet och stängda dörrar. Vi har fortlöpande övervakning, tillsyn och optimering av fläkt- och värmesystem.

I samarbete med våra kunder vill vi tydligt informera om energianvändning och dess miljöpåverkan för att ändra förbrukningsmönster. Vår målsättning är att bidra till den fortlöpande dialogen om hur vi tillsammans kan arbeta effektivare och förbruka mindre, till vinst för oss alla.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om Akademiska Hus hållbarhetsarbete.