För ytterligare information

Mia Edofsson
Hållbarhetschef
031-63 24 21
mia.edofsson@akademiskahus.se
Peter Karlsson
Innovationsledare
031-63 24 49
peter.karlsson@akademiskahus.se

Hur jobbar ni för minska energiförbrukningen?

SVAR: Akademiska Hus äger och förvaltar över tre miljoner kvadratmeter lokalarea. Inom de närmsta åren kommer det att ske en stor ökning av beståndet genom nybyggnation, men majoriteten av byggnaderna är och förblir de som finns redan idag. För att göra skillnad på allvar räcker det inte med att sätta stränga krav för nybyggnader, utan störst fokus måste finnas på befintligt bestånd. Inom Akademiska Hus ligger fokus på att sänka energiförbrukningen inom det idag befintliga beståndet.

Akademiska Hus har valt att ta ett helhetsansvar kring den energi som används i våra byggnader och inte bara fokusera på den energi som går åt för fastighetsdrift. Det innebär att vi räknar med hyresgästens energi till datorer och belysning i våra energimål. Arbetet med att sänka energianvändningen och miljöbelastningen är något vi vill ska ske i samverkan med hyresgästen.

Målsättningar och konkreta åtgärder

  • Akademiska Hus arbetar efter devisen ”en sparad kilowattimme ger bästa klimatnyttan” och med utgångspunkt från 2000 års förbrukning ska andelen levererad energi per kvadratmeter minska med 50 procent till år 2025. Redan idag har vi minskat inköpet med drygt 20 procent.  
  • Alla ny- och ombyggnadsprojekt ska som lägstanivå leva upp till normen för certifieringen Miljöbyggnad, nivå Silver.
  • Vi följer kontinuerligt upp våra energiinköps miljöpåverkan avseende bland annat koldioxid och sedan 2010 är all el som köps in ursprungsgaranterad.
  • Akademiska Hus arbetar med aktiva besparingsåtgärder genom löpande tillsyn av bland annat fönster, täthet och stängda dörrar. Vi har fortlöpande övervakning, tillsyn och optimering av fläkt- och värmesystem.

I samarbete med våra kunder vill vi tydligt informera om energianvändning och dess miljöpåverkan för att ändra förbrukningsmönster. Vår målsättning är att bidra till den fortlöpande dialogen om hur vi tillsammans kan arbeta effektivare och förbruka mindre, till vinst för oss alla.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om Akademiska Hus hållbarhetsarbete.

Läs mer om Cookies