Handelshögskolans nya byggnad

Akademiska Hus arkitekttävling korade Johannes Norlander Arkitekter förslag "Annexet" som vinnare i tuff konkurrens med fem andra förslag. Utmaningen var att utforma en ny högskolebyggnad för Handelshögskolan, med möjlighet för en integrerad stationsentré till Västlänkens Station Haga.

Tävlingen avgjordes i början av 2015 och byggnationen kommer preliminärt att starta under 2020. Huset beräknas därför kunna stå klart år 2025.

Handelshögskolan befinner sig i en långsiktig expansionsfas och behovet av nya lokaler är stort. I dag sitter institutionerna spridda på många adresser, men en akademisk verksamhet bygger på ständig kommunikation, informella möten och därför är behovet av gemensamma arenor för att mötas stort, förklarade rektor Per Cramér inför tävlingen.

Det framtida byggprojektet präglas av synergiereffekter. Handelshögskolan ska få nya ändamålsenliga lokaler samtidigt som den möjliga uppgången från Västlänken kan passas in i den känsliga stadsmiljön i byggnaden i hörnet Vasagatan – Haga kyrkogata. Staden utvecklas samtidigt som man behåller den gröna Vasaallén intakt som attraktiv flanerings- och cykelstråk.

Tävlingsjuryn som bestod av representanter från Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Sveriges Arkitekter, Göteborgs Stad och Trafikverket ansåg att Annex definierar sambandet med gatan och stadsbilden samtidigt som det gamla höghuset (Nyréns höghus) får en pånyttfödd betydelse.

Johannes Norlander Arkitektur var det enda tävlingsbidraget som redovisade en strategi för hur rumslig organisation och gestaltning ska förhålla sig till pedagogisk verksamhet och nya former för lärande. Detta återspeglas i väl genomtänkta lösningar med stor flexibilitet och bra utformade lärosalar. Juryn uppskattade även andra avseenden så som byggnadens funktioner, flöden, mötesplatser, materialkoncept, byggbarhet och energieffektivitet, bidrog till att förslaget vann.

Byggprojektet

Byggstart: 2020
Färdigställande:  Prel. 2025
Hyresgäst: Göteborgs universitet
Verksamhet: Undervisning och forskning
Arkitekter: Johannes Norlander Arkitektur
Bruttoarea: Ca 11 000 kvm
Ort: Göteborg
Campusområde: Renströmsparken och Handelshögskolan