Till navigation Till innehåll (s)

Handelshögskolans nya byggnad

Forslag-5_Annex_Fran-gatan_webb.jpg

Akademiska Hus uppför en ny byggnad vid Handelshögskolan i centrala Göteborg. Byggnaden gör det möjligt för fakulteten att expandera och utveckla sin utbildning och forskning inom ekonomi och juridik. Projektet innebär också att en av Västlänkens stationsuppgångar integreras i den nya byggnaden.

Handelshögskolans utbildningar är attraktiva och bland de mest sökta i Sverige. Men de befintliga lokalerna är trångbodda och institutionerna sitter spridda på flera olika adresser. Den nya byggnaden skapar större och mer flexibla ytor för både medarbetare och studenter, och gör det också möjligt att samla hela Handelshögskolan under ett och samma tak.

Byggprojektet präglas av synergiereffekter. Handelshögskolan ska få nya ändamålsenliga lokaler samtidigt som den möjliga uppgången från Västlänken kan passas in i den känsliga stadsmiljön i byggnaden i hörnet Vasagatan – Haga kyrkogata. Staden utvecklas samtidigt som man behåller den gröna Vasaallén intakt som attraktiv flanerings- och cykelstråk.

Byggnaden är ett resultat av en arkitekttävling som avslutades 2015. Vinnare var Johannes Norlander Arkitektur med sitt bidrag Annex. Tävlingsjuryn som bestod av representanter från Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Sveriges Arkitekter, Göteborgs Stad och Trafikverket ansåg att Annex definierar sambandet med gatan och stadsbilden samtidigt som det gamla höghuset (Nyréns höghus) får en pånyttfödd betydelse.

Den nya byggnaden omfattar cirka 10 800 kvadratmeter bruttoarea fördelade på åtta våningsplan ovan mark och ett källarplan. Här ryms bland annat en ny huvudentré, två hörsalar, studentservice, café, kontor och studentarbetsplatser. Som en del i Akademiska Hus hållbarhetsarbete har material med hög klimatpåverkan som marmorgolv, kalkstensfasad och granitsten återbrukats för att återanvändas i andra byggprojekt. Marmorgolvet från den gamla byggnaden kommer exempelvis att användas till en gångbro i den nya byggnaden för Handelshögskolan.

Projektet smög igång under 2020 men byggstartade officiellt under 2021 och byggnadens slutliga tidplan fastställs i slutet av 2023.