Till navigation Till innehåll (s)

Humanisten i Campus Näckrosen

Humanisten_exterior_skiss_KUB_arkitekter_hero.jpg

I nya Humanisten får Göteborgs universitet möjlighet att synliggöra och samlokalisera den Humanistiska fakultetens verksamhet, som tidigare varit utspridd på flera olika håll. Projektet omfattar en ombyggnad och tillbyggnad av nuvarande Humanisten och kan ses som ett första steg i arbetet med att göra Campus Näckrosen till en unik och kreativ mötesplats för konst, kultur och humaniora i Göteborg.

Den nya delen omfattar drygt 16 600 kvadratmeter som kommer att breda ut sig mot väster och rymma öppna mötesytor, studieplatser, hörsal, undervisningslokaler samt kontor. Hela nybyggnaden ska präglas av öppenhet och främja möten mellan studenter och lärare. Här byggs en centralt belägen restaurang som blir en ny samlingsplats för området och ett café med teknik som underlättar för distansstuderande. Dagens gång- och cykelbana kommer att finnas kvar men nu som en ljus, torr och trygg passage igenom byggnaden.

I den befintliga byggnaden kommer fyra flyglar att sammanlänkas för att ge en ökad flexibilitet och skapa kommunikation mellan huskropparna. Byggnaderna, inklusive Språkskrapan i söder, kommer att byggas om och uppgraderas vad gäller både standard, installationer och tillgänglighet för att skapa innovativa pedagogiska miljöer.

Akademiska Hus satsar totalt 668 miljoner kronor i nya Humanisten. Målsättningen är att nybyggnationen ska uppnå hållbarhetskraven för Miljöbyggnad Guld medan befintliga byggnader ska leva upp till Miljöbyggnad Silver.

Byggprojektet

Byggstart: 1 november 2016
Färdigställande:  Årsskiftet 2019/2020
Hyresgäst: Göteborgs universitet
Verksamhet: Undervisning och forskning
Arkitekter: KUB Arkitekter
Bruttoarea: Ca 16 600 kvm nybyggnation och 19 400 kvm ombyggnation (inkl. Språkskrapan)
Ort: Göteborg
Campusområde: Campus Näckrosen