Till navigation Till innehåll (s)

Ny byggnad för Konstnärliga fakulteten

Tillsammans med Göteborgs universitet utreder Akademiska Hus möjligheterna att samla Konstnärliga fakultetens verksamheter under ett och samma tak. Efter att ha prövat ett antal olika scenarier har valet fallit på en om- och tillbyggnad av Högskolan för scen och musiks lokaler vid Götaplatsen.

Vy över Götaplatsen. Skiss: Tham & Videgård ArkitekterDet är fortfarande många steg kvar i processen innan ett slutligt beslut att genomföra bygget fattas, men tillsammans med universitetet och Göteborgs stad arbetar Akademiska Hus för att Konstnärliga fakultetens alla konstarter ska kunna samlas i nya, ändamålsenliga lokaler vid universitetsområdet Näckrosen och bli en viktig del i den gränsöverskridande mötesplats för humaniora, konst och kultur som skapas där.

Under 2015 genomförde Akademiska Hus ett parallellt uppdrag för utveckling av hela universitetsområdet runt Renströmsparken. Tham & Videgård arkitekter lämnade in ett förslag för Konstnärliga fakulteten som bearbetats vidare i en förstudie och som också ingår i arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 20 maj i år och vann laga kraft den 22 juni. Nästa steg i processen är för Akademiska Hus att påbörja systemskedet och inleda dialog med staden om kommande bygglov. Möjlig byggstart är planerad till sommar/höst 2022 under förutsättning att bygglov givits och beslut om genomförande kan fattas av Akademiska Hus och Göteborg universitet. Inflyttningen i den nya byggnaden skulle då kunna inledas i en första etapp under 2024 och slutföras under 2027. 

En framtida byggnad för Konstnärliga fakulteten ingår i den utvecklingsplan för hela universitetsområdet mellan Korsvägen och Götaplatsen som Göteborgs universitet och Akademiska Hus tog fram under 2017. Det är en långsiktig vision för att skapa en stark och kreativ mötesplats för akademi och samhälle, strategiskt placerad nära några av stadens stora kulturinstitutioner och kollektivtrafiknoden Korsvägen.

Johannebergsgatan mot söder. Bild: Tham & Videgård Arkitekter

Exteriör Olof Wijksgatan. Bild Tham & Videgård Arkitetkter

Projekt i tidigt skede

Projektet är i ett tidigt skede och förutsätter beslut hos Akademiska Hus och berört lärosätes styrelser samt nödvändiga myndighetsbeslut för att förverkligas.

Byggprojektet

Byggstart: Ej fastställt (prel. 2022)
Färdigställande: Ej fastställt (prel. etappvis 2024-2027)
Hyresgäst: Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet
Verksamhet: Konstnärlig utbildning och forskning
Arkitekter: Tham och Videgård Arkitekter
Ort: Göteborg
Campus: Näckrosenområdet mellan Götaplatsen och Korsvägen