Till navigation Till innehåll (s)

Natrium för Naturvetenskapliga fakulteten

Natrium_ext_1000px.jpg

Akademiska Hus bygger Natrium, en helt ny byggnad, som gör det möjligt för Göteborgs universitet att samla stora delar av sin verksamhet inom den naturvetenskapliga fakulteten på en och samma plats. Byggnaden blir också en viktig pusselbit för att fortsätta utvecklingen på Medicinareberget.

Med Natrium påbörjas en förtätning av den södra delen av Medicinareberget i syfte att skapa ett sammanhängande campus med stärkta kopplingar mellan Naturvetenskapliga fakulteten och medicinsk utbildning och forskning vid Sahlgrenska akademin.

Akademiska Hus satsar cirka 1,8 miljarder kronor i projektet och utöver nybyggnationen om 32 000 m2 omfattar investeringen även en ombyggnation av cirka 2 000 m2 av den befintliga Medicinarelängan.

Totalt gör satsningen det möjligt för cirka 3000 studenter och 500-600 medarbetare inom institutionerna för biologi och miljövetenskap, kemi och molekylärbiologi, marina vetenskaper, geovetenskaper, kulturvård samt fakultetskansliet för naturvetenskap att lämna sina nuvarande lokaler och för första gången samlas på en gemensam plats.

Nybyggnationen ska bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellanliggande del som bland annat rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst att innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitetets framtida behov.

Byggprojektet

Byggstart: 2020
Färdigställande: 2023
Ort: Göteborg
Hyresgäst: Göteborgs universitet
Arkitekt: Kanozi Arkitekter
Bruttoarea: Ca 32 000  kvm nybyggnation och 2000  kvm ombyggnation
Campusområde: Campus Medicinareberget